Mors dag – ett förbud mot att fira den

Fråga: Vilket är utlåtandet om att fira det som brukar kallas för ”mors dag”?

Svar: All högtidligheter som motsäger sig de islamiskt tillåtna är införda och de var inte kända under de rättfärdiga salafs tid.

Den som grundat dem kanske heller inte är muslim och i det finns då innovationen i att imitera Allah den Härliges, den Upphöjdes fiender. De tillåtna högtidligheterna är välkända bland muslimer och de är: ‘eidul-fitr‘eidul-adha och den veckovisa ‘eid [fredagen].

Det finns inga islamiska högtidligheter utöver dessa tre. Alla införda högtidligheter avvisas från den som förde in dem och det är ogiltigt i Allāhs den Härliges, den Upphöjdes religion enligt profetens – över honom vare Allāhs frid och välsignelser – ord:

Den som för in någonting i denna angelägenhet [islam] som inte tillhör den, kommer att få det avvisat.” [1] [al-Bukhari 1297 och Muslem 1718]

I en annan version:

Den som utför en handling som inte kommer från denna vår fråga [islam] kommer att få den avvisad.” [2] [Muslem 1718]

Är detta klart och tydligt är det inte tillåtet att införa en ”mors dag” som liknar en ‘eid. Detta inbegriper att man visar glädje och lycka, ger gåvor och liknande. Muslimer måste visa stolthet över deras religion och hålla sig till det som Allāh och Hans sändebud har bestämt för dem i denna religion som Han den Upphöjde har valt för Sina tjänare.

Man bör varken lägga till eller dra ifrån något. Det är en muslims skyldighet att inte vara någon utan karaktär som följer varje individ. I stället bör denne forma sig själv efter vad Allahs den Upphöjdes lag kräver. Denne blir då någon som följs – inte en som följer. Denne blir ett exempel som andra följer – inte en som följer andras exempel. Allahs lag är perfekt på alla sätt och vis. Han den Upphöjde säger:

”Denna dag har Jag fullbordat det religiösa regelverket för er och skänkt er Min välsignelse i fullaste mått. Jag har beslutat att underkastelse under Guds vilja skall vara er religion.” [3] [Koranen kapitel 5 al-Ma’ida [Den Himmelska Måltiden] vers 3]

En mor förtjänar mer än att enbart firas under en av årets alla dagar. En mors rätt är att hennes barn skall ta hand om henne, försörja henne och lydas av henne i allt som inte innebär olydnad mot Allah den Allsmäktige.

Författare: Muhammad bin Salih al-'Uthaymin
Källa: Fahd bin Nasir bin Ibrahim as-Sulaiman(1424), Fatawa Arkanul-Islam. Volym 1. Libanon: Makbtaba Dar us-Salam. 264 s. ISBN 9960-892-66-2
Muhammed Knut Bernström (1421), Koranens budskap. Simrishamn: Proprius. ISBN 91-7118-887-8
Lund 2021 08 14
Print Friendly, PDF & Email

Fotnoter:

Fotnoter:
1 [al-Bukhari 1297 och Muslem 1718]
2 [Muslem 1718]
3 [Koranen kapitel 5 al-Ma’ida [Den Himmelska Måltiden] vers 3]
Kategorier: Innovationer