I ALLAHS, DEN NÅDERIKES, DEN BARMHÄRTIGES NAMN

Profeten Muhammad frid vare över honom beordrade oss muslimska män att ta väl hand om kvinnan, till och med bland hans sista ord i livet handlade om att behandla de med det bästa. Kvinnan är den som är vår mor, vår syster, vår fru, vår moster, vår faster, kvinnan är den som lär våra barn, tar hand om de, kämpar och gör sitt bästa för familjens skull, dock måste vi stå vid deras sida. Detta är en fredagspredikan från Falkenberg 2021 09 24

Print Friendly, PDF & Email
Kategorier: LJUD & BILD