Allah säger i koranen:

”Herre! Låt min kunskap växa!” [1] [Koranen kapitel 20 : vers 114]

Medan Profeten Muhammad – fred vare över honom – sade:

”Kunskapssökning är plikt för varje muslim” [2] [Autentisk enligt al-Albani]

Bilal talar till muslimska studenter om vikten av att söka kunskap. I första hand kunskap om religionen, hur man tillber Skaparen men också sekulär kunskap.

Han lyfter fram vad Koranen och Profeten Muhammed – frid vare över honom – har sagt i denna fråga.

Föreläsningen hölls under invigningen av Alhambra: Malmö muslimska studentförening i Malmö högskola. Anförandet är 33 minuter lång. Talare bror SMS-Bilal

[#SMSBilal] [#islamSE]
[#bilalSE] [#90sekunder]

Print Friendly, PDF & Email

Fotnoter:

Fotnoter:
1 [Koranen kapitel 20 : vers 114]
2 [Autentisk enligt al-Albani]
Kategorier: LJUD & BILD