Sju olika typ av människor som klara sig mer än väl, vilka är de som inte kommer att känna någon fruktan, ingen sorg.


Då man läser förklaring för de verser som vi finner i Koranen på elva olika platser, så finner vi att det kan handla om både detta liv och det Nästkommande, en del som förklarar koranen anser även att det gäller det Nästkommande då sorg och fruktan sker över saker som hade redan hänt.


Det är ett löfte från Allah för olika typer av människor, som har speciella egenskaper, där Allah lovar de glädje och säkerhet, klart detta på gund av deras tro på Allah, som fick de agera som Allah vill.

Låt oss gå igenom de verser som, för att lära oss att vara av de, eller skaffa oss en del av deras egenskap, kanske Allah famnar oss under hans Barmhärtighet

Lyckan bästa lycka att klara sig under prövotiden och får den bästa gåvan i det Nästkommande


١ ﴿فَمَن تَبِعَ هُدايَ فَلا خَوفٌ عَلَيهِم وَلا هُم يَحزَنونَ﴾ [البقرة: ٣٨]

”Ja, Vi sade: ”Bort, alla, härifrån! Men vägledning skall helt visst komma er till del, och de som följer Min vägledning skall inte känna fruktan och ingen sorg skall tynga dem.” [1] [Koranen Kapitel 2 al-Baqarah [Kon] vers 38]

٢ ﴿مَن آمَنَ بِاللَّهِ وَاليَومِ الآخِرِ وَعَمِلَ صالِحًا فَلَهُم أَجرُهُم عِندَ رَبِّهِم وَلا خَوفٌ عَلَيهِم وَلا هُم يَحزَنونَ﴾ [البقرة: ٦٢]

” DE SOM tror [på denna Skrift] och de som bekänner den judiska tron och de kristna och sabierna – ja, [alla] som tror på Gud och den Yttersta dagen och som lever ett rättskaffens liv – skall helt visst få sin fulla lön av sin Herre och de skall inte känna fruktan och ingen sorg skall tynga dem.” [2] [Koranen Kapitel 2 al-Baqarah [Kon] vers 62]

٣ ﴿مَن أَسلَمَ وَجهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحسِنٌ فَلَهُ أَجرُهُ عِندَ رَبِّهِ وَلا خَوفٌ عَلَيهِم وَلا هُم يَحزَنونَ﴾ [البقرة: ١١٢]

”Nej, så förhåller det sig inte! De som med hela sitt väsen underkastar sig Guds vilja och som gör det goda och det rätta skall få sin fulla lön av sin Herre och de skall inte känna fruktan och ingen sorg skall tynga dem.” [3] [Koranen Kapitel 2 al-Baqarah [Kon] vers 112]

٤ ﴿الَّذينَ يُنفِقونَ أَموالَهُم في سَبيلِ اللَّهِ ثُمَّ لا يُتبِعونَ ما أَنفَقوا مَنًّا وَلا أَذًى لَهُم أَجرُهُم عِندَ رَبِّهِم وَلا خَوفٌ عَلَيهِم وَلا هُم يَحزَنونَ﴾ [البقرة: ٢٦٢]

”De som ger av vad de har för Guds sak och som inte låter gåvan följas av [stora ord om] frikostighet eller [uttryck] som sårar, skall få sin lön av sin Herre och de skall inte känna fruktan och ingen sorg skall tynga dem.” [4] [Koranen Kapitel 2 al-Baqarah [Kon] vers 262]

٥ ﴿الَّذينَ يُنفِقونَ أَموالَهُم بِاللَّيلِ وَالنَّهارِ سِرًّا وَعَلانِيَةً فَلَهُم أَجرُهُم عِندَ رَبِّهِم وَلا خَوفٌ عَلَيهِم وَلا هُم يَحزَنونَ﴾ [البقرة: ٢٧٤]

”De som ger av vad de äger, nattetid eller under dagen, i tysthet eller öppet i allas åsyn, skall få sin lön av sin Herre och de skall inte känna fruktan och ingen sorg skall tynga dem.” [5] [Koranen Kapitel 2 al-Baqarah [Kon] vers 274]

٦ ﴿إِنَّ الَّذينَ آمَنوا وَعَمِلُوا الصّالِحاتِ وَأَقامُوا الصَّلاةَ وَآتَوُا الزَّكاةَ لَهُم أَجرُهُم عِندَ رَبِّهِم وَلا خَوفٌ عَلَيهِم وَلا هُم يَحزَنونَ﴾ [البقرة: ٢٧٧]

”De som tror och lever ett rättskaffens liv och förrättar bönen och hjälper de behövande skall helt visst få sin lön av sin Herre och de skall inte känna fruktan och ingen sorg skall tynga dem.” [6] [Koranen Kapitel 2 al-Baqarah [Kon] vers 277]

٧ ﴿وَلا تَحسَبَنَّ الَّذينَ قُتِلوا في سَبيلِ اللَّهِ أَمواتًا بَل أَحياءٌ عِندَ رَبِّهِم يُرزَقونَ ۝ فَرِحينَ بِما آتاهُمُ اللَّهُ مِن فَضلِهِ وَيَستَبشِرونَ بِالَّذينَ لَم يَلحَقوا بِهِم مِن خَلفِهِم أَلّا خَوفٌ عَلَيهِم وَلا هُم يَحزَنونَ﴾ [آل عمران: ١٦٩-١٧٠]

”Och betrakta inte dem som fallit i kampen för Guds sak som döda. Nej, de lever [och] Gud sörjer för dem. De gläds åt vad Gud i Sin nåd har skänkt dem och de gläds över [budskapet] att de som [ännu] inte har följt dem utan blivit kvar inte skall känna fruktan och att ingen sorg skall tynga dem.” [7] [Koranen Kapitel 3 Al ’Imran (’Imrans ätt) verserna 169 & 170]

٨ ﴿فَمَن آمَنَ وَأَصلَحَ فَلا خَوفٌ عَلَيهِم وَلا هُم يَحزَنونَ﴾ [الأنعام: ٤٨]

”Vi sänder Våra budbärare enbart som förkunnare av hoppets budskap och som varnare. De som tror och gör bot och bättring skall därför inte känna fruktan och ingen sorg skall tynga dem,” [8] [Koranen Kapitel 6 al-An’am (Boskap) vers 48]

٩ ﴿فَمَنِ اتَّقى وَأَصلَحَ فَلا خَوفٌ عَلَيهِم وَلا هُم يَحزَنونَ﴾ [الأعراف: ٣٥]

”SÖNER av Adam! När profeter kommer till er ur era egna led och framför Mina budskap, behöver de som fruktar Gud och gör bättring inte känna fruktan och ingen sorg skall tynga dem.” [9] [Koranen Kapitel 7 al-A’raf (Urskillning) vers 35]

١٠ ﴿أَلا إِنَّ أَولِياءَ اللَّهِ لا خَوفٌ عَلَيهِم وَلا هُم يَحزَنونَ﴾ [يونس: ٦٢]

”Helt visst skall de som är nära Gud aldrig känna fruktan och ingen sorg skall tynga dem,” [10] [Koranen Kapitel 10 Yunus (Jona) vers 62]

١١ ﴿إِنَّ الَّذينَ قالوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ استَقاموا فَلا خَوفٌ عَلَيهِم وَلا هُم يَحزَنونَ﴾ [الأحقاف: ١٣]

”De som bekänner ”Gud är vår Herre” och så håller fast [vid detta] skall inte känna fruktan och ingen sorg skall tynga dem.” [11] [Koranen Kapitel 46 al-Ahqaf (Sanddynerna) vers 13]

 • att följa Allahs vägledning
 • att tro på Allah och den Yttersta dagen
 • att underkasta sig Allahs vilja
 • att spendera sina tillgångar för Allahs skull utan att se ner på de man ger
 • att ge för Allahs skull nattetid och dag tid, i tysthet och öppet i allas åsyn
 • att vara en troende, handla gott, utföra bönen, ger i allmosa
 • att sträva för Allahs sak
 • att vara troende och handla gott
 • att frukta Allah och handla gott
 • att vara nära Gud
 • att erkänna att Allah är deras Herre, därefter hålla fast vid det

Här ovan ser vi en sammanfattning av denna typ av människor, enkla steg, det enda som krävs är att ha vilja.

Må Allah låta oss vara bland de

Lund 10 augusti 2021 
Print Friendly, PDF & Email

Fotnoter:

Fotnoter:
1 [Koranen Kapitel 2 al-Baqarah [Kon] vers 38]
2 [Koranen Kapitel 2 al-Baqarah [Kon] vers 62]
3 [Koranen Kapitel 2 al-Baqarah [Kon] vers 112]
4 [Koranen Kapitel 2 al-Baqarah [Kon] vers 262]
5 [Koranen Kapitel 2 al-Baqarah [Kon] vers 274]
6 [Koranen Kapitel 2 al-Baqarah [Kon] vers 277]
7 [Koranen Kapitel 3 Al ’Imran (’Imrans ätt) verserna 169 & 170]
8 [Koranen Kapitel 6 al-An’am (Boskap) vers 48]
9 [Koranen Kapitel 7 al-A’raf (Urskillning) vers 35]
10 [Koranen Kapitel 10 Yunus (Jona) vers 62]
11 [Koranen Kapitel 46 al-Ahqaf (Sanddynerna) vers 13]
Kategorier: Koranen