F. Hej vill bara höra med dig om jag förstått det hela rätt. Koranen förespråkar mer på hur ett samhälle ska fungera och sunnan är mer inriktad på det personliga inviduella planet på hur man ska leva sitt liv ? Men båda skrifterna är guds ord. En sista fråga bara om sharia lagarna…

Hur står dom mot Koranen? Vad jag har förstått så står det en sak i Koranen och en annan i lagarna hur går detta till och vilken är det som står högst?

S. Relationen mellan Koranen och sunnan är snarare så här… Koranen är Guds uppenbarade ord medan sunnah är profetens föredöme – det han sade, gjorde, tillät, förbjöd och förhöll sig tyst om – dvs en praktisk undervisning i hur man tillämpar Koranen.

Profetens hustru ’Â’isha blev t ex tillfrågad om hur profetens karaktär var, så hon svarade med en motfråga: ”Läser du Koranen?”, ”Javisst”, blev svaret, då sade hon, ”Profetens karaktär var som Koranen”.

Profetens handlingar var också i sig gudommligt inspirerade bl. a. eftersom hans uppdrag som profet var just att undervisa i Skriften och vara ett föredöme och inte bara förmedla den.

Sunnah fungerar därför som en andra källa till islam näst efter Koranen. De berör i princip samma saker, men självklart ser man ju oftare den praktiska tillämpningen i sunnan och principen eller påbudet bakom en handling i Koranen och de två täcker in alla aspekter från samhällets styrande till de finaste detaljerna i det personliga andliga livet.

Shar’alagarna… Sharî’an är inte en separat bok eller liknande utan det är snarare de lagar och påbud som är uppenbarade i Koranen och i vardagligt tal (även om det kanske inte är den mest korrekta definitionen) menar man i princip det samlade arbetet med att kodifiera och tillämpa lagarna som ges i Koranen och sunnahn.

När någonting som man menar är en del av shari’ah inte stämmer överens med Koranen, då är det inte en del av shari’ah – det finns tyvärr mycket okunskap och missförstånd även bland muslimer kring de här sakerna. Detta visar i sin tur på det faktum att det är skillnad mellan islam och muslimer och att inte allting en muslim gör nödvändigtvis är islamiskt korrekt.

Koranen och shar’iah

Print Friendly, PDF & Email
Kategorier: Koranen