I ALLAHS, DEN NÅDERIKES, DEN BARMHÄRTIGES NAMN

Koranen och Modern Vetenskap


”Vi kommer att låta dem få se våra tecken i universum och hos sig själva, tills att det är klart för dem att detta (Koranen) är sanningen.” (Koranen 41:53)

  • Newton såg Guds tecken
  • Universum utvidgar sig
  • Den stora smällen
  • En perfekt skapelse

NEWTON SÅG GUDS TECKEN.

”I skapelsen av himmlarna och jorden och i nattens och dagens växling finns sannerligen tecken för dem som har förstånd” (Koranen 3:190).

Vetenskapen bekräftar Koranen:

Efter år av studier kom Newton slutligen fram till detta svar: ”Detta det vackraste system av sol, planeter och kometer, kan bara utgå ur en intelligent och mäktig varelses råd och herravälde.”(Citat ur Philosophiae Naturalis Principa Mathematica (1687), bok III, Isaac Newton)

UNVIVERSUM UTVIDGAR SIG.

”Himmlen har Vi byggt med kraft, sannerligen utvidgar Vi den” (Koranen 51:47).

Vetenskapen bekräftar Koranen:

Detta fenomen har bekräftats av forskare år 1925.

”…universum utvidgar sig…” (Illustrerad vetenskap, sid 19, Nr 9, 1996)

DEN STORA SMÄLLEN.

”Ser inte de otrogna att himlarna och jorden var som en förenad massa innan vi klöv dem itu….Ska dem då inte tro.” (Koranen 21:30)

Vetenskapen bekräftar Koranen:

”Med andra ord måste hela universum ha varit sammanpressat i en enda punkt. I den punkten var tyngdkraften och materians täthet oändliga.” (I huvudet på Gud, Paul Davis, sid 46)

EN PERFEKT SKAPELSE.

Han som skapat sju himlar över varandra. I Förbarmarens skapelse upptäcker du ingen motsägelse. Kasta din blick omkring! Ser du några brister (fel, rämnor)? (Koranen 67:3-4)

Vetenskapen bekräftar Koranen:

”Även vid en flyktig blick är det uppenbart att universum är påfallande välordnat på alla nivåer.” (Den kosmiska planen, Paul Davis, sid 15)

Lund 2021 09 04

[#SMSBilal] – [#islamSE] – [#bilalSE] – [#90sekunder]

Print Friendly, PDF & Email