Alla vi älskar Profeten frid vare över honom, om du frågar vilken muslim som helst, även om kriminella muslimer skulle bli tillfrågad om de älskar Profeten frid vare över honom, så skulle personen svara med att han/hon älskar Profeten frid vare över honom, men vilka bevis finns det som uppriktig visar denna kärlek?

Gud har testat vår kärlek till sändebudet frid vare över honom genom lydnaden och efterliknelse, inte en innovatör, han/hon lämnar inget där Profeten frid vare över honom beordrade oss att utföra, på grund av dess tyngd eller annat, där han/hon säger:

”Det är inte det som är viktigt att göra likadant men det sitter i hjärtat, sedan går han/hon sin väg för att hitta på och uppfinna saker och ting där han/hon försöker koppla till Profetens kärlek, vilket inte har med profetens kärlek att göra, Profetens kärlek kan uppnås genom att följa hans Sunnah.

Min bror, min syster börja med att älska sändebudet frid vare över honom, börja med att efterfölja honom, kommer ni att bli älskade av Allah, och därefter kommer Allah att ge er förlåtelse för era synder.

[#SMSBilal] [#islamSE]
[#bilalSE] [#90sekunder]

Print Friendly, PDF & Email
Kategorier: LJUD & BILD