Vad kan bära upp kärleken till Gud i ditt hjärta?

I sammanställning av Bilal.se efter en text av Ibn Radjab al-Hanbali 

Att känna igen och erkänna de gåvor som Gud, upphöjd och prisad, har skänkt Sina tjänare, dessa gåvor som inte kan räknas. Tacksamhet [för dessa gåvor] sägs vara med hjärta, tunga och med lemmar.

Att skaffa sig kunskap om Gud genom Hans namn, attribut och handlingar, för den som lär känna Gud kommer att lyda Honom och dra sig nära Honom och älska Honom.

Den specifika kunskap som kommer ur ur reflekterandet över skapelsen av himlarna och jorden och allting som Gud har skapat.

Då kunskapen om Gud stärks kommer ens kärlek till Honom också att stärkas tillsammans med ens kärlek till att lyda Honom. Man kommer då att få erfara en tillfredställelse i sin dyrkan, vare sig det är bön (as-Salâh), gudsåminnelse (dhikr) eller någon annan form av dyrkan.

Att handla gentemot Gud med uppriktighet och renhet samtidigt som man står emot sina [lägre] begär.

Att öka sin gudsåminnelse (dhikr) för det är genom åminnelsen av Gud som hjärtat finner ro.

Att läsa och recitera Koranen, reflektera över dess mening och innehåll, i synnerhet de verser som berör Guds namn, attribut och handlingar.

Att minnas och påminna sig själv om vad som sagts i Koranen och i profetens – över honom vare frid – föredöme (sunnah) om synen av sin Herre och mötet med de troende i det efterkommande livet.

Källa:
What Brings About the Love for Allah? by Imaam Ibn Rajab Al-Hanbali [sunnipath.com /qa00000841]
Lund 2021 08 23
Print Friendly, PDF & Email
Kategorier: Tron (Iman)