I samband med dramat i Beslan 1-3:e september 2004, där tjetjenska rebeller, beskrivna som islamister, tog ett antal barn som gisslan – då Beslan är en religiöst blandad stad fanns både ortodoxa kristna och muslimska barn bland gisslan som kom att dödas av rebellerna – var det någon som letade fram denna profettradition som satte det hela i ett islamiskt perspektiv.


Imam Ahmad sade, Ismael berättade för oss att Yunus berättade med al-Hasan som källa att al-Aswad ibn Sari sade: Jag kom till Allahs budbärare – över honom vare frid – och jag hade kämpat i ett slag tillsammans med honom. Människorna hade dödat så vilt den dagen att de till och med hade dödat några barn. Detta kom profeten – över honom vare frid – till kännedom och han sade:

Vad är det med vissa människor så att dödandet i dag fick dem att gå så långt som till att döda barn?!

En man sade då, ”Men, O Allahs sändebud, det var ju bara polyteisternas (Mushrikun) barn!” Så han [Profeten frid vare över honom] svarade, ”Nej! Sannerligen är de bästa bland er barn till polyteister!” Varpå han sade,

Nej, Döda inte barn! Nej, Döda inte barn! Varje själ föds i ett tillstånd av naturlig renhet (Fitrah) [och förblir i detta tillstånd] tills dess att dess tunga talar för dess räkning och dess båda föräldrar gör det till jude eller kristen.

Återgiven i Musnad al-Imam Ahmad, al-Albani inkluderade denna hadith i sin Silsilah al-ahadîth as-sahîhah (#402).

Print Friendly, PDF & Email
Kategorier: TEOLOGI