Vem kommer jag ens att kunna vara, i jämförelse med de ädla följeslagarna, de utvalda?!
Jag kommer inte i närheten av:
Annas som betjänade dig!
Inte heller som Omar som försvarade dig!
Eller som Abu Bakr som betrodde dig!
Eller Ali som offrade sitt liv för dig!
Eller som Othman, Hamza, Khaled eller Bilal
Det enda jag kan ha är:
Min kärlek till dig, min lydnad, min efterlängtan!
Jag svär vid Allah att jag älskar dig Profeten Muhammad frid vare över dig

Lund 2021 10 15

[#SMSBilal] – [#islamSE] – [#bilalSE] – [#90sekunder]

Print Friendly, PDF & Email
Kategorier: LJUD & BILD