ISLAMSå enkelt är religionen, där vår skapare vill vårt bästa i detta liv och i det Nästkommande, det berättade om vår älskade profet må Allahs frid vare över hon att han sade:

abu Abd ar-Rahman ’Abdullah, son till Omar (Umar) ibn al-Khattab – må Allah vara nöjd med de både – berättade, jag hörde Allahs sändebud – frid vare över honom – säga:

”Islam bygger på fem [pelare]:
1 – Vittnesbörden att det inte finns någon gudom som skall dyrkas förutom Allah och att Muhammed är Allahs sändebud.
2 – Etablerandet av bönen.
3 – Givandet av allmosan [az-Zakat].
4 – Att vallfärda till Huset [Ka’ba]. &
5 – Fastan under [månaden] Ramadan. [1] [al-Bukhari och Muslem]

Vittnesbörden som lyder enligt följande ´La ilha illa Allah, Muhammad Rasoulu Allah´, genom att säga det med rätt avsikt, sätter man igång sitt bygge, därefter måste individen sätta igång med bönen, vilka är fem gånger om dagen, vid gryningen, mitt på dagen, eftermiddag, på kvällen och sist under natten. Lägg märke att Allahs sändebud säger etablerandet av bönen, vilket är en fysisk handling som muslimer är ålagda att utföra.

Tredje byggstenen av islams fem är givandet av allmosan, Gud ger oss, då måste vi dela med oss, det är inte mycket, för varje undansparat hundralapp vi har som har varit sparat i ett år ska vi ge två och en halv krona för de fattiga.

Har vi ekonomisk och fysisk möjlighet då får vi vallfärda till Huset i Mecka, och med ekonomisk möjlighet menas att individen klarar sig och garanterar sin familj mat, uppehälle, tak över huvud medan man är där och vallfärda.

Nu är vi vid den sista delen vilket är Fastan som skall utföras under Ramadan Månad, från gryningen tills solnedgången.

Undantag för fastan, vallfärden och allmosan finns det så klart, har man inga pengar som man sparar undan, så faller plikten för allmosan bort, samma sak för fallfärden om individen inte har ett kapital, gällande fastan så kan individen befrias tillfället om individen är sjuk, fastan skall tas igen vid ett senare tillfälle, är individen kronisk sjuk så faller denna plikt bort.

Vittnesbörden vilket är den första delen, är som en biljett som träder individen in i islam, och då har vi den absolut viktigaste byggsten av hela byggnaden vilket är bönen, som är en relation mellan individen och sin Skapare, som är ett tillfälle att lasta av sina bekymmer, samtala med sin Herre om alla sina problem, be Honom om hjälp.

Bönen är hjälpmedel för oss att kunna fungera i våra liv.    

Print Friendly, PDF & Email

Fotnoter:

Fotnoter:
1 [al-Bukhari och Muslem]