I ALLAHS, DEN NÅDERIKES, DEN BARMHÄRTIGES NAMN

Islam & alkohol

Islam är en lära som förespråkar förnuft som i sin tur ger ett gott samvete. Eftersom alkohol är skadligt för förnuftet och försvagar människans intelligens, moral, logiska resonemang och andliga medvetande, förbjuder islam människan från alla sorters berusningsmedel.

Ordet alkohol kommer från det arabiska ordet alghool, vilket betyder ”spöke” eller ”ond ande”. Namnet sägs ha föreslagits av den arabiska alkemisten, Jabir ibn Hayyan. Han är känd i väst som ”Geber” och det var han som uppfann destillationsprocessen.

I Kvällsposten, torsdagen den 8 maj, 1997, kunde man läsa att ”Vårt supande kostar lika mycket som försvar, skolor, forskning, kultur, medier och u-landsbistånd tillsammans, varje år blir det 200 miljarder kronor”. Vidare kan man läsa att ”Det är den dyraste sjukdomen”. Folk som förespråkar sänkt u-landsbistånd på grund av Sveriges dåliga ekonomi, har nog aldrig tänkt på att vi idag super bort dem pengarna. Om vi hade slutat supa hade vi kunnat ha den modernaste och bästa skolan i världen. Politiker säger att vi måste spara in på sjukvården, skolan och försvaret osv. Men varför inte spara in pengar genom att stoppa alkoholförsäljningen istället. De 200 miljarder som alkoholen kostar samhället skulle säkert kunna fördelas bättre i budgeten. Är verkligen alkoholen så viktig att den måste kosta oss 200 miljarder om året?

Alkoholen är ett ämne som bidrar till stor skada för kroppen om man dricker det ofta. Den välkända tidningen Illustrerad Vetenskap sid 16, nr 10, 1997 konstaterar detta när dem skriver att ”Det beror på att alkoholen gör obotlig skada på de livsviktiga organen.” Vad är då resultatet av alkohol enligt redaktionen? ”Priset är förstörda liv, dödsfall och miljardbelopp.” [1] [sid 12]

Men alkohol skadar inte bara utan dödar också. Vi kan läsa vidare i Kvällspostens artikel att alkoholen ”varje år dödar 5000 svenskar, som är skuld till hälften av alla självmord och unga män som skadas och dör i trafikolyckor.”

Apoteket har kommit ut med ett informationsblad 1997 som heter ”Apotekets råd för livet – Alkohol.” I detta informationsblad kan man inte hitta ett enda positivt uttalande om alkohol, där är till och med en bild på ett glas juice som ett alternativ.

Informationsbladets första mening börjar med ”Alkohol är ett gift…”. Hur kan man dricka och njuta av ett glas gift? Detta är absurt.

Islam förkunnar ett totalt förbud mot alkohol. Det ses som ett gift. I Koranen står det:

”Satan vill bara åstadkomma fiendskap och hat bland er genom rusdrycker…” [2] [Koranen 5:93]

Men förbudet slutar inte bara vid drickandet utan går några steg vidare. I Profeten Muhammeds tradition (hadis) kan vi hitta följande uttalanden:

”Guds förbannelse faller på människor som handlar med alkohol. Den som utvinner den, den som tillhandahållit destillatet, den som säljer den, den som brukar pengar som inkommit av alkoholen, den som köper den och den som köper den åt någon annan.”

Medan islam är totalt emot alkoholen, lär Bibeln oss också att man inte ska dricka så mycket att man tappar kontrollen. Men vi kan också hitta uttalanden som motsäger kampen mot alkoholen. Vi kan läsa följande bibelverser som styrker detta:

”Nåväl, så ät då ditt bröd med glädje, och drick ditt vin med glatt hjärta, ty Gud har redan i förväg gett sitt bifall till vad du gör.” [3] [Predikaren 9:7]

”Till sin förlustelse håller man gästabud, och vinet gör livet glatt, men pengarna är det som ger alltsammans.” [4] [Predikaren 10:19]

Nej, det är verkligen dags att inse fakta och att sluta dricka alkohol. Det är varken bra för dig eller för samhället. Detta insåg man i Amerika och införde ett totalt förbud mot alkohol mellan åren 1918-1933. Men detta höll inte eftersom det bara var en paragraf i lagen som ingen brydde sig om. När vi tittar på muslimerna idag som är ca en miljard människor så ser vi att alkohol förtäring inte alls är lika utbredd som i resten av världen. Det är klart att vi också har våra brister men om vi tittar på muslimerna som en grupp så dricker de flesta inte. Varför inte? Eftersom det inte bara är en paragraf i lagen utan något som sitter djupt i varje muslims hjärta. Detta på grund av att man älskar Allah (Gud) och Profeten Muhammed och inte vill gå emot deras påbud.

I den svenska äventyrsromanen ”Röde Orm” bekräftar författaren Frans G. Bengtsson fenomenet att en enda man (Muhammed) lyckades avskaffa drickandet av alkohol i den muslimska världen.

”Orm frågade när Profeten levat, och Khalid sade att det var mera än trehundrafemtio år sedan. Orm sade då att denne Profet i sanning måtte ha varit en mäktig man, då han ännu kunde beskydda sina anförvanter och ännu bestämma vad hans folk finge dricka. Ingen man hemma i Skåne hade haft så stor makt, inte ens själve konung Ivar Vidfamne, som varit den mäktigaste man som levat där.” [5] [sid 80]

Muhammed är den person som har fått all världens muslimer att vända sina blickar bort från alkoholen och han har blivit känd bland muslimer och icke-muslimer som den främste kämpen mot alkoholen. I boken ”Slå tillbaka alkoholen”, sid 54, kan vi läsa att ”Mohammed får väl anses vara historiens mest kända nykterist”. Journalisten på kvällsposten drar slutsatsen att ”En nykter alkoholist är bland det lönsammaste samhället kan satsa på”. Islam är en väldigt bra väg för att sluta upp med alkoholen och förbli en nykterist hela livet ut.

Lund 2021 08 30

[#SMSBilal] – [#islamSE] – [#bilalSE] – [#90sekunder]

Print Friendly, PDF & Email

Fotnoter:

Fotnoter:
1 [sid 12]
2 [Koranen 5:93]
3 [Predikaren 9:7]
4 [Predikaren 10:19]
5 [sid 80]
Kategorier: SAMHÄLLET