Under den sista dagen på året fick jag äran att hålla en fredags predikan i den stora Moskén i Malmö där jag tog upp en av viktigaste inom vår tro, Villkoren för Laa ilaaha ella – Allah

Kraven för Laa ilaaha ill-Allaah: av Shaykh Haafiz al-Hukmi sade i sin dikt Sullam al-Wusool:

”Kunskap, visshet, underkastelse och följande. Så lyssna på vad jag säger. Sanningsenlighet, uppriktighet och kärlek. Må Allah hjälpa dig att göra det som Han älskar.”

Här kommer fredags Khotba av SMS-Bilal från Malmö Moskén den 31/12-2010 där han tar upp det viktigaste som en troende bör vet ”Ingen gudom har rätten att dyrkas utom Allah”

[#SMSBilal] [#islamSE]
[#bilalSE] [#90sekunder]

Print Friendly, PDF & Email
Kategorier: LJUD & BILD