Abu Huraira må Allah vara nöjd med honom Berättade att Profeten Muhammad frid vare över honom sade: ”En stark muslim är bättre och mera älskad av Allah än en svag muslim, dock finns det nytta i bägge, ta vara på det som tillför nytta för dig, och sök hjälp hos Allah, och bli inte svag, då något inträffar dig säg då om jag gjorde så eller så, men säg däremot, Allah har förut bestämt, och Hans vilja går igenom, för om öppnar porten för djävulen” [Återberättad av imam Muslem]

Print Friendly, PDF & Email