Fråga: Jag bad i moskén men hann inte be med församlingen. Jag började då be tillsammans med några andra som hade missat bönen. Imamen reciterade då ”Bismillahir-Rahmānir-Rahim” högt. Är detta korrekt? Vänligen, informera mig och må Allāh göra er gott.

Svar: Imamen följer imam ash-Shafi’i som ansåg att Basmalah [1] Att säga Bismillah  är en vers i sura al-Fatihah [2] Första kapitlet i Koranen och att den därför måste den reciteras högt. Bönen bakom honom är giltig. Att recitera Basmalah högt är tillåtet, men enbart vid vissa tillfällen och inte alltid. Detta är den korrekta åsikten som förenar alla bevis.

Och Allāh vet bäst.

Författare: Ibn 'Abdur-Rahman al-Jibrīn 
Källa: Muhammad bin 'Abdul-'Aziz al-Musnad (1422), Fatawa Islamiyah. Volym 2. Libanon: Maktaba Dar us-Salam. 190 s. ISBN saknas
Lund 2021 08 15
Print Friendly, PDF & Email

Fotnoter:

Fotnoter:
1 Att säga Bismillah
2 Första kapitlet i Koranen