Kommentar till vers 8, kapitel 66 i Koranen från Abdullah Yusuf Alis engelska koranöversättning, översatt och sammanställt av Bilal.se.

Gud, den Upphöjde, säger:

Troende! Vänd er i uppriktig ånger [över era synder] till Gud! Kanske skall er Herre utplåna era dåliga handlingar och föra er till lustgårdar, vattnade av bäckar, en Dag då Gud inte låter skam komma vid profeten och dem som följde honom i tron – ljuset [av deras tro och handlingar] skall lysa framför dem och till höger om dem och de ber: ”Herre, låt vårt ljus lysa allt klarare och förlåt oss våra synder! Du har allt i din makt!” [1] [Koranen kap 66 at-Tahrim vers 8]

Kanske skall er Herre utplåna era dåliga handlingar…

Vilka fel man än kan ha haft i det förflutna är uppmaningen att förena er i goda handlingar och överge löjlig anvundsjuka, och Gud kommer att ta bort era svårigheter och er ängslan och allt det onda från vilket ni lider av. Han kommer sannerligen att ge er lyckan i paradiset och rädda er från var förödmjukelse ni kan ha dragit över er genom ert uppförande och på den ärade profeten och läraren vars namn ni sade er ta.

Ljuset [av deras tro och handlingar] skall lysa framför dem…

Ondskans mörker kommer att avvisas och de kommer mer och mer att inse Guds ljus. Men trots det kommer de inte att vara nöjda, för de kommer att be Gud om att avlägsna den minsta lilla fläck av ondska från dem och att skänka dem perfektion.
I detta upphöjda tillstånd kommer de att vara inom räckhåll för perfektonen – inte genom sina egna meriter utan genom Guds nåd och kraft.

Källor:
Ali, Abdullah Yusuf, The Holy Quran, English Translation of the Meanings and Commentary, King Fahd Holy Qur-ân Printing Complex. Al-Madinah al-Munawarah, 1410.
Bernström, Muhammed Knut, Koranens Budskap, Proprius Sthlm 1998
Lund den sjunde augusti 2021
Print Friendly, PDF & Email

Fotnoter:

Fotnoter:
1 [Koranen kap 66 at-Tahrim vers 8]
Kategorier: Koranen