Bism illah ar-Rahman ar-Rahim- fördelarna med att säga “Bism illah ar-Rahman ar-Rahim” vilket betyder  “jag startar min handling med Allahs namn”. Ar- Rahman är en av Allahs namn. Ar- Rahman är Den som är barmhärtig över de troende och de icke troende i denna världen och enbart för de troende i livet hädanefter. Ar-Rahmin är ett annat av Allahs namn.

Säg [Muhammad] till Mina tjänare: “Om ni har gjort orätt mot er själva genom att överträda [Mina bud], misströsta då inte om Guds nåd. Gud förlåter alla synder; Han är Den som ständigt förlåter, Den som ständigt visar barmhärtighet!” Vänd åter till Gud och underkasta er Hans vilja innan straffet drabbar er och ni inte [längre] kan få hjälp. Och följ den bästa av de [vägar] som har uppenbarats för er av er Herre, innan Hans straff plötsligt kommer över er, när ni minst anar det.. [Koranen 39:53–5]

Så säg  I ALLAHS, DEN NÅDERIKES, DEN BARMHÄRTIGES NAMN.

& kom ihåg att Allah är Nåderike att Han är Barmhärtige, alla Han förlåter, att han ser allt, Hör alt

بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Tillgänglig som: PDF

Lund 2022 02 28

[#SMSBilal] – [#islamSE] – [#bilalSE] – [#90sekunder]

Print Friendly, PDF & Email