Hur uppfattas Koranen av olika muslimer?


På samma sätt som Bibeln uppfattas av kristna. Dvs. det finns muslimer som är troende, och det finns muslimer som inte är det. De troende uppfattar den som Guds rena och oförfalskade ord, förmedlad via ängeln Gabriel till profeten Muhammed.

Man lyssnar till den, tror på den och intresserar sig för den;
Man handlar i enlighet med den;
Man låter den vara en medlare åt sig, en vägledning i alla situationer med övertygelse om att detta är den nyttigaste vägen att gå;
Man anstränger sig för att förstå den och vad dess talare – Gud, den Upphöjde – vill och begär av den som läser Skriften;
Man söker bot helande ur den för alla hjärtats sjukdomar och psykisk och andlig styrka att möta livet med,

Men sedan finns det människor, muslimer, som de som profeten beklagar sig över inför sin Herre:

Och sändebudet har sagt:

”Herre! Mitt folk ser på denna Koran som Mahdjûr [något föråldrat, som kan avvisas och undvikas]. [1] [Koranen, al-Furqân 25:30]

De som inte är troende, har ett s a s sekulärt sätt att tro, eller ett passivt förhållningssätt till sin religion ifrågasätter detta i olika stor utsträckning – precis som en stor mängd kristna gör.

Skillnaden mellan troende kristna och troende muslimer är nog att en troende muslim i högre grad än en troende kristen håller fast vid att Koranen verkligen är Guds oförfalskade ord.

Du kan t ex väldigt sällan höra en troende muslim ifrågasätta Koranen, medan du ofta, på tv el likn kan höra t o m präster ifrågasätta sin bok.

Den uppfattning

Print Friendly, PDF & Email

Fotnoter:

Fotnoter:
1 [Koranen, al-Furqân 25:30]
Kategorier: Koranen