I GUDS, DEN NÅDERIKES, DEN BARMHÄRTIGES NAMN

Av: Sheik Aaidh ibn Abdullah al-Qarni

Hur man hanterar bitter kritik


De som är ignoranta har yttrat förbannelser på Allah, den Upphöjde, Skaparen av allt som finns, så vilken behandling bör vi – som är fulla av fel, förvänta sig av människor. Du kommer alltid att ställas inför kritik, som i sin anstormning är som ett oändligt krig: det visar inga tecken på slut.

Så länge du lyser, ger, producerar och har en effekt på andra- då blir ogillande och fördömandet din lott i livet. Tills du flyr från människor genom att hitta en tunnel i marken eller en stege som leder till himlen, så kommer de inte att avstå från att kritisera dig, och från att hitta fel på din karaktär. Av den anledning, så länge du är av invånarna i jorden, förvänta dig att bli sårad, kränkt och kritiserad.

Och här är något du bör överväga: en person som sitter på marken -faller inte, och människor sparka inte på en död hund. Alltså, deras ilska mot dig kan hänföra till att du överträffar dem i rättfärdighet, kunskap, stil eller förmögenhet. I deras ögon är du en överträdare vars fel inte kan gottgöras för, om inte du överger dina talanger och tar ifrån dig alla berömliga egenskaper, så att du blir dum, värdelös, och till dem ofarliga. Detta resultat är exakt vad de vill för dig.

Förbli fast och tålmodig när du står inför deras förolämpningar och kritik. Om du är sårad av deras ord och låter dem ha ett inflytande över dig, så kommer du ha insett deras förhoppningar för dem. Istället, förlåt dem genom att visa dem det vackraste uppförandet. Vända dig bort från dem och känn inte obehag av deras intriger. Deras ogillande av dig kommer endast att öka ditt värde och förtjänst. Sannerligen så kommer du inte kunna tysta dem, men du kommer att kunna begrava deras kritik genom att vända bort från dem och avsätta vad de har att säga.

”Det är ni som visar dem tillgivenhet; de hyser däremot inga varma känslor för er, fastän ni tror på uppenbarelsen hel och hållen. När de möter er säger de: ”Vi tror.” Men när de är ensamma, biter de sig i fingertopparna i ursinne. Säg: ”Måtte ni gå under i ert ursinne! Gud vet vad som rör sig i människans innersta.” [1] Koranen, Kapitel 3 al-i-Imran [Imrans Ätt] vers:119

I själva verket kommer du att kunna öka dem i sin vrede genom att öka dina fördelar och utveckla dina talanger. Om du önskar att bli accepterad och älskad av alla, då önskar du det ouppnåeliga.

Lund 210821

Print Friendly, PDF & Email

Fotnoter:

Fotnoter:
1 Koranen, Kapitel 3 al-i-Imran [Imrans Ätt] vers:119
Kategorier: SAMHÄLLET