I ALLAHS, DEN NÅDERIKES, DEN BARMHÄRTIGES NAMN

Högfärdighetens fundament

Vad är det för någonting hos människan som får henne att se ner på sina medmänniskor? Vad är det för någonting som driver henne att förtrycka och förslava andra? När hon ser sig själv i spegeln blir hon så stolt över sin hudfärg och när hon hör att människor söker trygghet i hennes rike fylls hon av hat.

Men hon är glad och lycklig att hon inte är som de ”andra” som är så olikvärdig hennes egen spegelbild. Vad hon glömt eller inte vet är att Iblis (Satan) – människans första och största fiende – själv kände och tyckte precis samma sak när han såg på sig själv. För han sa:

”Jag är bättre än han [Adam]; mig har Du skapat av eld, men honom skapade Du av lera.” (Urskillning 7:11-12)

Förtryckets och förslavningens drivkraft har inte varit något annat än det enkla och otvetydiga ordet – högfärd. Högfärd och endast högfärdighet är det giftiga virus som infekterar människan och sedan utvecklar sig till den dödliga sjukdomen – rasism.

Med andra ord uppstår rasismen på högfärdighetens fundament. Därför svarade Gud, Iblis (Satan) med dessa bestämda och direkta ord:

”Ned härifrån! Det anstår dig inte att visa högfärd här. Ut! Din plats är bland de föraktade och förnedrade!” (Urskillning 7:13)

Må Gud den Nåderike hålla oss långt borta från högfärd och må Han göra rent våra hjärtan från detta virus som det är, Amin.

Lund 2021 09 01

[#SMSBilal] – [#islamSE] – [#bilalSE] – [#90sekunder]

Print Friendly, PDF & Email
Kategorier: Tron (Iman)