Den olydige är alltid är fängslad av sina begär


Bland dess effekter är att den olydige (syndaren) alltid är i sin shaytâns skacklar, fängslad av sina begär (shahwa) och kedjad till sina nycker (hawâ). Han är en fånge, fängslad och uppbunden. Det finns ingen fånge som är värre ute än den som fängslats av sin värste fiende, och det finns inget fängelse som är trängre än nyckernas fängelse och inga band som fjättrar starkare än begärens band.

Hur skulle då ett hjärta som är fängslat och fjättrat kunna färdas mot Gud och det efterkommande livet? Hur skulle någon kunna ta ett enda steg framåt när hjärtat är bundet och skadliga saker närmar sig från alla håll. De skadliga sakerna som närmar sig till den grad att hjärtat helt knyts upp [och fängslas av begär och nycker…]

Hjärtats exempel är som en fågels

Var gång den höjer sig upp blir den fjärran de skadliga sakerna och varje gång den dyker ner skadas den av de skadliga sakerna.
I en utsaga av profeten (hadith) liknas Satan vid en varg för människor. Precis som när fåret inte har något skydd bland vargarna är de snabba att skada fåret, på samma sätt är det med Gudstjänaren som inte har något skydd från Gud, då kommer hans vargar [d v s hans begär, nycker o s v] att jaga honom som byte.
Sålunda finns det ingen anledning att fly undan Guds beskydd .

Gudfruktighet (taqwâ) är ett skydd

Gudfruktighet (taqwâ) är ett skydd, en stark sköld mellan [den troende och] straffen i denna och den efterkommande världen. Var gång fåret är nära sin herde är den säkrare från vargen, och varje gång den är på avstånd från sin herde är den närmre sin undergång. Fristaden är i sin herdes närhet då vargen hellre tar de ensamma fåren i flocken, de som är längst bort från herden.

Grunden för allt detta

Grunden för allt detta är att varje gång hjärtat är långt ifrån Gud är det skadliga snabbt framme och var gång hjärtat är nära Gud är det skadliga avlägset hjärtat.

Avlägsenhet från Gud har grader, vissa är allvarligare än andra. Tanklöshet avlägsnar tjänaren från Gud och några handlingar i olydnad är större än några tanklösa handlingar. Några innovationer är större än några handlingar i olydnad och
något av hyckleri och shirk – att sätta medgudar vid Guds sida – är större än allt
som nämnts ovan.

Källa:
al-Djawziyyah, Ibn Qayyim, al-Djawâb al-Kafi, www 17/3-01 - The Heart's Captivation and Imprisonment by Sin, Salafipublications.com Texten får fritt användas I da'wa-syfte i enlighet med Salafi publications copyright. Om du använder den svenska översättningen, ange då också källan bilal.se.
Lund 2021 08 23
Print Friendly, PDF & Email
Kategorier: Tron (Iman)