Detta var slutet av arbetet Hedersmord – en verklig del av Islam? Läs och dela med dig tack

H E D E R S M O R D

Jag har i texten ovan försökt att spegla några av de vanliga uppgifterna i media och folkmun om vad som är ett ”hedersmord” och vad som ingår i det i ljuset av islams källor – Koranen och profetens – över honom vare frid – sunnah (föredöme, tradition).

Jag har visat på hur kvinnans situation var i det förislamiska arabien och hur Koranen och Guds profet förbjuder de övergrepp mot kvinnor och flickebarn som var norm innan islams framträdande och på hur de tidiga muslimerna såg på dessa.

Jag har visat på islams attityd mot skvaller, förtal och misstänkliggjörande av kvinnors ärbarhet och på vilket straffet blir för de som sysselsätter sig med och sprider vidare sådant förtal – ett straff som sträcker sig långt utanför gränserna som detta jordiska liv omges av. En muslim skall alltså hålla sig för god för att befatta sig med sådant.

Bland de viktigaste punkterna är det faktum att islam förbjuder mord. Mord i allmänhet såväl som på barn och döttrar i synnerhet. På mer än ett ställe i Koranen hänvisas till dessa förislamiska bruk att mörda sina barn av rädsla för fattigdom och att begrava sina nyfödda döttrar levande i rädsla för en eventuell senare vanära på grund av dem. De tidiga muslimerna såg dessa motbjudande seder som något som inspirerats av djävulen och förknippade detta med avgudadyrkan under den förislamiska tiden.

Islam förbjuder heller inte kontakter över religösa, etniska och kulturella gränser.

Sista delen av arbetet handlar om islamisk attityd mot familj och barn. Jag har inte eftersträvat en heltäckande presentation, utan valt ut en del profettraditioner och koranverser som visar på att det finns en värme och kärlek inom den muslimska familjen – åtmynstone i dess idealbild – som bottnar i och finner näring i just Koranen och profeten Muhammeds eget familjeliv. Och på hur varje aspekt av familjens affärer måste skötas med kunskap, kärlek och gudfruktan.

Avslutningsvis vill jag också påpeka att den bild av islam och islams attityder mot de olika saker som återgetts ovan inte är komplett, eller fullständig. Dock har jag heller inte medvetet valt bort fakta som kunnat motsäga den bild jag vill ge ovan – en del av islams styrka är att detta heller inte behövs göras.

Slutledningen blir då …

… att om allt det som ett hedersmord omfattar vad gäller skvaller och struntprat om kvinnors heder och ärbarhet, om tvångsgiftermål, och överdriven aversion mot sådant som kommer utifrån vare sig det är människor eller kultur, övergrepp och barnamord inte har något stöd i vare sig Koranen eller profeten Muhammeds – må Guds frid och välsignelser vara över honom – sunnah (föredöme/tradition) – ja då kan inte hedersmord vara något islamiskt!

Det muslimska hemmet, familjen eller släkten får inte – om den fortfarande skall kallas muslimsk – bli en arena för våld, otrygghet och rädsla. Ett hem med alla dess relationer, ansvar och förpliktelser kan inte tas om hand om korrekt om den dras än hit än dit av olika individers nycker, skvaller och pseudokulturella fenomen.

Jag har visat på hur hela hedersmordsdiskursen i alla dess detaljer inte har något med islam att göra utan är något som har sin grund i okunskap och oislamiska seder och bruk, några till och med från tiden innan islams framträdande.

Så jag hoppas att du nu, som läser detta, inser att då muslimer ändå begår sådana brott då gör fel. Att de bryter mot islams gudomliga lagar och har i själva verket tagit avstånd från religonen och Gud då de utfört sina dåd. Dessa människor strävar inte efter Guds godkännande eller belöning utan har bytt bort sanningen mot villfarelsen, något som de bara förlorar på.

Källor:
Ali, Abdullah Yusuf, The holy Qur-ân, King Fahd Holy Qur’ân printing complex,
Bernström, Muhammed Knut, Koranens budskap, Proprius 1998
Imam al-Bukhârî (Muhammed Muhsin Khan [transl.]), Sahih Bukhâri [abbreviated], Maktaba Dar-us-Salam, Riyadh 1994
Doi , ‘Abdur Rahmân, Shari’a: The islamic law, Ta Ha publ. London 1997
Al-Ghazâlî, Muhammed, A thematic Commentary on the Qur’an, Islamic Booktrust, Kuala Lumpur 2001
Kathîr, Ibn, Tafsîr Ibn Kathîr (abridged), volume 3; 9, Darussalam publ. Riyadh 2000
Malik, Anas b, Muwatta imam Malik, Kitâb Bhavan, New Dheli 1992
Imam Muslim, Sahih Muslim, Kitâb Bhavan, New Dheli 1997
WWW, Annan media:
Expressen, www.expressen.se
Aftonbladet, www.aftonbladet.se
Islam – Q&A [Shaykh Salih al-Munajjid], www.islam-qa.com nr: 13260; 12212; 22063
B. Fahd al-Oudah, Salman, Islamic Work at Home, www.islamtoday.com
Minnesanteckningar: Sveriges television, Rapport
Lund 2021 06 29
Print Friendly, PDF & Email
Kategorier: SAMHÄLLET