Här är den dagens [4:de mars 2001] predikan från Lund, den handlar om att inte tala hur som helst och bygger på en Hadith som lyder enligt följande:

Uqba bin Amer må Allah vara nöjd med honom sade, jag frågade Allahs sändebud frid vare över honom om räddningen? Och profeten Muhammad Guds frid och välsignelser vare över honom svarade med: ”Du ska hålla din tunga, låt ditt hem vara tillräcklig för dig och gråt över dina synder” [Återberättad av at-Tirmidhi]

Kan du inte arabiska så är det bara att spola fram typ 13 min, kan du arabiska så rekommenderar jag dig att lyssna på både då Khotban talar om en samma sak, men den läggs upp på olika talas på två helt olika sätt även om det är en och samma person som talar.

En predikan från Moskén i Malmö

[#SMSBilal] [#islamSE]
[#bilalSE] [#90sekunder]

Print Friendly, PDF & Email
Kategorier: LJUD & BILD