ash-Shâker – Den som igenkänner och belönar

Ash-Shâker – Den som igenkänner och belönar det goda, och ash-Shakûr – den Uppskattande.

Den som känner igen och belönar de minsta kvantiteter av handlingar och som förlåter stora mängder av synd.

Han är den som rikligt mångfaldigar Sina upprikiga tjänares belöningar utan mått.

Han är den som känner igen och belönar de osm är tacksamma mot Honom oc hsom åminns Honom. Vem helst som söker närheten till Honom, till denne närmar sig Gud än mer.

För Guds namn och attribut Ash-Shâkir mfl i Koranen, se bl a s. Koranen, Kapitel 2 al-Bagarah [Kon] vers:158 , Koranen, Kapitel 35 Fatir [Himlarnas Och Jordens Skapare] vers: 29 – 30 .

”As-Safa och Al-Marwah hör till Guds symboler. Den som beger sig till Helgedomen för den större eller den mindre vallfärden och då vill vandra fram och tillbaka mellan dem gör därför ingenting klandervärt. Och den som av fri vilja gör en god handling utöver vad plikten bjuder [skall finna att] Gud, som har kunskap om allt, erkänner [Sina tjänares] förtjänster.” [1] Koranen, Kapitel 2 al-Bagarah [Kon] vers:158

”De som [flitigt] läser vad Gud har uppenbarat och förrättar bönen och ger [åt andra] av det som Vi har skänkt dem för deras försörjning – när ingen ser det eller öppet – kan hoppas på en vinst av bestående värde.
Gud skall ge dem full lön och i Sin godhet ge dem mer. Han förlåter mycket och Han erkänner [Sina tjänares] förtjänster. [2] Koranen, Kapitel 35 Fatir [Himlarnas Och Jordens Skapare] vers: 29 – 30

Källa:
Nasir as-Sa‘di, An Explanation to the Beautiful and Perfect Names of Allah, Daar us-Sunnah publ. Birmingham 2001
Lund 22 07 2021
Print Friendly, PDF & Email

Fotnoter:

Fotnoter:
1 Koranen, Kapitel 2 al-Bagarah [Kon] vers:158
2 Koranen, Kapitel 35 Fatir [Himlarnas Och Jordens Skapare] vers: 29 – 30
Kategorier: TEOLOGI