ash-Shâker – Den som igenkänner och belönar

Ash-Shâker – Den som igenkänner och belönar det goda, och ash-Shakûr – den Uppskattande.

Den som känner igen och belönar de minsta kvantiteter av handlingar och som förlåter stora mängder av synd.

Han är den som rikligt mångfaldigar Sina upprikiga tjänares belöningar utan mått.

Han är den som känner igen och belönar de osm är tacksamma mot Honom oc hsom åminns Honom. Vem helst som söker närheten till Honom, till denne närmar sig Gud än mer.

För Guds namn och attribut Ash-Shâkir mfl i Koranen, se bl a s. Al-Baqarah 2:158, Fâtir 35:29-30.Källa: Nasir as-Sa‘di, An Explanation to the Beautiful and Perfect Names of Allah, Daar us-Sunnah publ. Birmingham 2001

Kategorier: TEOLOGI