av Nasir as-Sa’di Han är den ende Gudomen, den som dyrkas. [Han är den] som förtjänar all Sin skapelses odelade dyrkan på grund av de perfekta och vackra gudomliga [egenskaper, namn och] attribut Han beskrivs med.

Gud – det finns ingen gud utom Han, den Levande, skapelsens evige Vidmakthållare. Slummer överraskar Honom inte och inte heller sömn. Honom tillhör allt det som himlarna rymmer och det som jorden bär. Vem är den som vågar tala [för någon] inför Honom utan Hans tillstånd? Han vet allt vad [människor] kan veta och allt som är dolt för dem och av Hans kunskap kan de inte omfatta mer än Han tillåter. Hans allmakts tron omsluter himlarna och jorden. Att värna och besvara dem är för Honom ingen börda. Han är den höge, den Härlige. [1] [Koranen, al-Baqarah 2:255]

Källa: Nasir as-Sa‘di, An Explanation to the Beautiful and Perfect Names of Allah, Daar us-Sunnah publ. Birmingham 2001

[#SMSBilal] [#islamSE]
[#bilalSE] [#90sekunder]

Print Friendly, PDF & Email

Fotnoter:

Fotnoter:
1 [Koranen, al-Baqarah 2:255]
Kategorier: TEOLOGI