Guds namn och attribut
al-Qarîb och al-Mudjîb | Den nära och Den svarande

Han, den Upphöjde, är nära var och en och denna närhet är av två slag:

1 – Den generella närheten som Hans närhet till var och en innebär vad gäller Hans kunskap och medvetande, Hans seende, bevittnande och omfattande.

2 – Den särskilda närheten som är speciell för de som dyrkar Honom, de som ber till Honom och som älskar Honom. Den verkliga innebörden av (eng. the reality of) denna närhet kan inte [till fullo] förstås. Allt vi kan se är de resulterande effekterna av den – Hans vänlighet mot Sina tjänare, Hans hjälp till dem, och att Han låter dem vara fasta då de vandrar längs den raka vägen.

Bland konsekvenserna av denna närhet är att han svarar på de som ber honom och att Han ger dem förmågan till ånger.
Han är Den som svarar (al-mudjîb), i allmän bemärkelse svarar Han de som åkallar Honom vem det än kan vara och vilket tillstånd de än kan vara i så som Han har lovat.

Han är Den som svarar i särskild bemärkelse de som älskar Honom, de som [i sitt sätt att leva] imiterar Guds uppenbarade lag.
Han är också Den som svarar den som är i desperat behov av svar och de som gett upp allt hopp om att få svar från skapelsen som därför har stärkts i sin kärlek, sitt hopp och sin fruktan för Honom.

För Guds namn och attribut al-Qarîb och al-Mudjîb i Koranen, se bl a s. Al-Baqarah 2:186, Hûd 11:61

”NÄR MINA tjänare frågar dig om Mig då Jag är nära; Jag besvarar den bedjandes bön, när han ber till Mig. Och uppmana dem att svara när Jag kallar och att tro på Mig – kanske skall de ledas på rätt väg.” [1] Koranen, Kapitel 2 al-Bagarah [Kon] vers: 186

”OCH TILL [stammen] Thamud [sändes] deras broder Salih. Han sade: ”Dyrka Gud, mitt folk! Ni har ingen gud utom Honom. Han skapade er av jord och Han lärde er att bruka den och där fick ni bygga och bo. Be Honom om förlåtelse för era synder och vänd ångerfulla åter till Honom. Min Herre är nära och hör [människans] bön.”” [2] Koranen, Kapitel 11 Hud [Hud] vers:61

Källa:
Nasir as-Sa‘di, An Explanation to the Beautiful and Perfect Names of Allah, Daar us-Sunnah publ. Birmingham 2001
Lund 2021 07 26
Print Friendly, PDF & Email

Fotnoter:

Fotnoter:
1 Koranen, Kapitel 2 al-Bagarah [Kon] vers: 186
2 Koranen, Kapitel 11 Hud [Hud] vers:61