av Nasir as-Sa’di

Al-Malik – Konungen,  al-Mâlik – Mästaren eller Ägaren, alladhî lahul-mulk – Den till vilken allt herravälde hör till.

Han beskrivs med egenskapen av mästare och ägare. Dessa attribut beskriver Hans grandeur, ära och majestät, Hans allsmäktighet, Hans styrande och reglerande av alla händelser.

Han är den som dirigerar alla skeenden som har med skapelsen, påbudens och återgäldandet att göra.

Till Honom hör hela skapelsen, allt är underlydanden Honom, ägt av Honom och i ständigt behov av Honom.

För Guds namn och attribut al-Malik mfl i Koranen, se bl a s. Koranen, Kapitel 20 Ta-Ha [Ta-Ha] vers:114, Koranen, Kapitel 3 al-i-Imran [Imrans Ätt] vers:26 och Koranen, Kapitel 85 al-Burooj [Stjärnbilderna] vers:9

”Upphöjd över allt är Gud, Konungen, den yttersta Sanningen! Undvik jäkt och brådska vad Koranen beträffar, innan den har uppenbarats för dig i sin helhet; men be [bönen]: ”Herre! Låt min kunskap växa!” [1] Koranen, Kapitel 20 Ta-Ha [Ta-Ha] vers:114

”SÄG: ”Gud, all makts Herre! Du skänker makten åt den Du vill och Du tar makten från den Du vill. Du upphöjer den Du vill och Du förnedrar den Du vill. I Din hand ligger det goda och Du har allting i Din makt.”” [2]För Guds namn och attribut al-Malik mfl i Koranen, se bl a s. Koranen, Kapitel 20 Ta-Ha [Ta-Ha] vers:114, Koranen, Kapitel 3 al-i-Imran [Imrans Ätt] vers:26 och Koranen, Kapitel 85 al-Burooj … läs resterande

”Han som äger herraväldet över himlarna och jorden. Men Gud är vittne till allt.” [3] Kapitel 85 al-Burooj [Stjärnbilderna] vers:9

Källa:
Nasir as-Sa‘di, An Explanation to the Beautiful and Perfect Names of Allah, Daar us-Sunnah publ. Birmingham 2001
Lund 2021 07 26
Print Friendly, PDF & Email

Fotnoter:

Fotnoter:
1 Koranen, Kapitel 20 Ta-Ha [Ta-Ha] vers:114
2 För Guds namn och attribut al-Malik mfl i Koranen, se bl a s. Koranen, Kapitel 20 Ta-Ha [Ta-Ha] vers:114, Koranen, Kapitel 3 al-i-Imran [Imrans Ätt] vers:26 och Koranen, Kapitel 85 al-Burooj [Stjärnbilderna] vers::9
3 Kapitel 85 al-Burooj [Stjärnbilderna] vers:9