Frågor om Guds existens

Hej. Jag ska göra en skoluppgift där vi fått uppdrag att göra en form av intervju med en troeende. Jag undrar om jag kan ställa ett par grundläggande frågor till er…

F: Finns Gud?

S: Ja

F: Om ja, vart finns bevisen? Hur kan vi vara säkra på att Gud existerar? Hur kan vi applicera en vetenskaplig hypotes på Gud?

S: Varför skall man bevisa Guds existens? Hur definierar man bevisen för Guds existens? Förklara detta för mig, jag är nyfiken…

Men om DU vill du veta om Gud finns? Känn efter. Öppna dig för den möjligheten, att världen sträcker sig lite längre än vad du just nu känner att den gör och att det finns en högre makt utanför den som vill att du skall känna Honom.

Religiositet eller tro går inte att mäta med instrument, det är något som är personligt. Vissa människor föds in i en kontext där Gud ingår i världsbilden medan andra hamnar i situationer där de varit mottagliga för det faktum att Gud finns och sedan varit tvungna att ta ställning till vad de vill göra med denna insikt (vissa finner en religion, vissa finner ett eget trossystem medan andra förtränger detta osv). Många religiösa människor säger istället att det är Gud som har funnit dem, att Han har väglett dem till tron och till religionen.

Gud beskriver sig Själv i Koranen och Han uppmanar människorna att reflektera över det som de läser, men inte bara det utan även att gå ut i naturen och betrakta Guds skapelse och se Hans verksamma kraft i den – att pröva de beskrivningar som Koranen ger mot verkligheten – och därmed också lära sig något om Skaparen bakom allt detta.

Men Detta förutsätter ju att man tror på Koranen som Guds ord (och på Gud som uppenbarare av dessa ord). Ja, och nej. Jag trodde inte själv på någonting när jag var i tonåren, förutom möjligtvis på ”naturens egen inneboende kraft” (Hade jag bott i England hade jag förmodligt gått med i en druidorden och campat på ley-linjer invid stonehenge på all ledig tid…). Men p g a olika anledningar så började jag läsa en översättning av Koranen och tyckte att det var intressant. Jag tyckte om det jag läste som idéer och som filosofi betraktat, men jag trodde inte på Gud. Men med Koranens uppmaningar om att reflektera över naturen och Skaparen bakom den insåg jag mer eller mindre intuitiv vad det var som hade gett mig mina ”mystiska” upplevelser i naturen under så många perioder i mitt liv. Och detta var början på en lång intellektuell process där jag ganska så långsamt kunde s a s släppa in en Gud i min världsbild.

Detta är min egen process och det är inte en universalmetod för att bli troende. En annan diskussion kan du hitta här på Bilal.se ”Hur skall man börja bli religiös…

Om man nu skulle bevisa Guds existens med hjälp av vetenskapliga metoder. Hur länge skulle dessa bevis hålla? Vetenskapen förändras hela tiden i takt med nya upptäckter, instrument och metoder. Vad man för 150 år sedan kunde bevisa genom att mäta människors skallform är idag totalt irrelevant för en seriös forskare, för 20 år sedan var hiv en dödlig sjukom, nu går den att bromsa och att vara hiv-positiv är idag inte liktydigt med att man kommer att dö knall och fall.

F: Om Gud existerar, måste han vara en ytterlig komplex varelse. Är det verkligen sannolikt att han bara uppstått ur tomma intet?

S: Gud är omöjlig att förstå till fullo, vi kan lära oss något om Honom – Hans egenskaper, attribut o s v – genom att studera Koranen eller till exempel gå ut i naturen och betrakta den (att betrakta skapelsen och finna indikationer på Skaparen bakom den s a s).

I Koranen kan vi läsa:

Säg, ”Detta är Gud, den Ende,
Gud, den Evige, som är Orsak till allt, Vidmakthållare av allt, hos vilken alla söker skydd.
Han har inte avlat och inte blivit avlad,
Och ingenting har funnits som kunde liknas vid honom.” [Koranen, kapitlet al-Ikhlâs nr 112]

Vi förstår alltså att Gud är en och att Han är evig, dvs han har inte någon början och inget slut. Huruvida det är sannolikt att han har uppstått ur tomma intet är alltså inte något som Islam diskuterar eftersom Gud inte har uppstått (vare sig ur någonting eller ur ingenting) utan alltid funnits, och alltid kommer att finnas.
En varelse som har en början måste också komma ur någonting – en människa är född, en kyckling kläcks ur ett ägg och äter upp äggvitan för att få sin första näring, men Gud är alltings orsak och det är ingenting har orsakat Honom.

Din fråga är självklart relevant om man ser Gud som en del av skapelsen och som lyder under samma naturlagar som vi gör. Det är ju naturligt att man ifrågasätter den som påstår att den här jumbojeten t ex har uppstått ur ingenting, för fem minuters sedan stod den inte där, men nu gör den det. Jumbojeten planerades, byggdes o s v, den kom inte ur någonting alls utan kom ur någonting. Så är det med skapelsen. Men Gud är skild från Sin skapelse.

F: Om Gud existerar, varför uppenbarar han sig inte i världen för att övertyga människan? Enligt Koranen har han ju tydligen uppenbarat sig tidigare i historien.

S: Gud har gett människan vägledning. Genom människans hela historia har Han skickat sändebud, profeter, som berättat och förklarat för människan och Han har uppenbarat skrifter för människorna som instruktionsböcker eller manualer till hur man skall leva på ett fullödigt och fungerande sätt… Gud har väl egentligen gjort tillräckligt för att övertyga människan. Det är väl upp till människan att anstränga sig lite också.

F: Vad är dina tankar om Teodicéproblemet? Dvs. Om Gud är allsmäktig, allvetande och god, varför finns det så mycket ondska i världen?

S: Gud har ju gett människan en fri vilja.. Men många människor tror inte på Gud alls och bryr sig därför inte om att leva ett religiöst livssätt. Därför väljer de istället att göra sådant som Gud har varnat oss för att göra och som han har förbjudit oss och resultatet blir därefter.

Islam lär oss att detta livet är något som är temporärt, det är övergående. Men efter detta livet finns det ett liv till, ett liv som inte är övergående utan som varar för evigt. Den troende människan har – idealiskt sett i alla fall – fattat detta och ger avkall på de ”världsliga nöjen” som inte leder till någonting gott nu, eller i det efterkommande livet. En sådan person ställer sig utanför ränksmiderier, mobbning, utsugande av fattiga, sexuellt utnyttjande av kvinnor, porr, misshandel, att märka om gammal köttfärs och sälja den som ny, alkohol, droger, o s v. Men en som inte tror på Gud, som inte tror på en domedag eller ett liv efter detta inrättar ju heller inte sitt liv på det viset.

F: Hur kan en människa ha fri vilja om Gud redan vet allt? Om Gud är allsmäktig, borde han då inte veta varje människas exakta framtid?

S: Gud vet om allting. Men att Gud vet om allting innebär inte att människorna är styrda av Hans vetskap. Att människan har en fri vilja innebär ju just det att hon har en fri vilja.

F: Tror du på Darwins evolutionslära? Det vill säga, är tex. människan resultatet av evolution från apor?

S: Nej. Jag tror på Koranens skapelseberättelse.
Detta innebär dock inte att jag kategiskt avvisar vetenskapen eller att jag inte ser något värde i arkeologin och forskningen om människans ursprung, bara att jag ser dessa saker ut ett annat perspektiv.

Lund 2021 08 25
Print Friendly, PDF & Email
Kategorier: Tron (Iman)