I ALLAHS, DEN NÅDERIKES, DEN BARMHÄRTIGES NAMN

Genteknik

Den moderna vetenskapen har givit människan nya perspektiv och möjligheter som hon aldrig haft förut. Med hjälp av nya fakta är människan nu kapabel att ändra i skapelsens byggstenar – DNA. Detta öppnar nya portar och vägar för att ändra skapelsen på gott och ont.

Den nya tekniken heter Genteknik och kan även kallas för den nya faran för mänsklighetens överlevnad. Redan nu kan man se de faror som hotar mänsklighetens sunda existens. I boken Genens kraft beskriver författaren om dagens gentekniska framsteg på följande sätt:

”Aveln av djur för att göra dem mer produktiva har redan givit upphov till kor som producerar så mycket mjölk att de drabbas av den smärtsamma juversjukdomen mastit och att deras ämnesomsättning är under ständig stress. Kycklingar växer nu så snabbt att deras outvecklade skelett inte riktigt kan bära upp deras kroppar, med följd att de ofta drabbas av frakturer. Ibland faller de bara ner och dör av stress. Nu kommer gentekniken att förvärra dessa problem.

Gentekniskt förändrade grisar, som tagits fram vid det amerikanska jordbruksdepartements gård i Beltsville i Maryland, har drabbats av allvarliga biverkningar bland annat lunginflammation, inre blödningar och en allvarlig form av handikappade reumatism. Bara ett av djuren lär ha överlevt till vuxen ålder och sen bara i två år.” (s. 135-136)

Framtidens genteknik har många frågetecken och mörka scenarier. Detta är något som stärks av de många filmer och böcker där producenterna och författarna målar upp gentekniken lik en modern läkekonst som manipulerar och förstör människan och skapelsen.

Vetenskapsmännen har börjat att utnyttja gentekniken för egen vinning och orden moral och etik existerar inte i deras vokabulär.

Om vi tittar på vad historikerna har att berätta om tidig genteknik så finner vi att det ”mäktiga” Amerika hade utfört omkring 36 000 steriliseringar år 1941. Innan andra världskriget utbrott hade Tyskland systematiskt steriliserat mellan 350 000 – 400 000 personer. Mellan 1935 och 1976 hade man steriliserat ungefär 60 000 svenskar bara för att man ansåg dem som ”biologiskt” underlägsna och därmed inte var värde att föda barn. Detta är en massiv, systematisk och avsiktlig vilja att ändra på Guds skapelse. Om man läser i Koranen så kan man hitta en vers som pekar på och uppger att satan kommer att ändra skapelsen till det sämre: ”…och jag (satan) skall bjuda dem att vanställa Guds skapelse.” (Koranen 4:119)

Om man läser och reflekterar över dem ovannämnda fakta så kommer man att inse att satan har lyckats en bra bit på hans väg.

I Sverige har vi varje år 37 000 aborter på grund av spruckna förhållanden eller för att karriären inte klarar av ännu ett ansvar. Detta är ännu ett tecken på att människan har totalt tappat sitt förstånd och blivit vilseleda.

Ett annat sätt som människan har velat ändra skapelsen på är i rasismens fula namn. Genom att stimulera föräldrar i västvärlden att föda barn och att få föräldrar i tredjevärlden att nöja sig med ett eller två barn har man lyckats förtrycka folk. I boken Genens kraft står det:

”I västvärlden agerar vi för att producera vita, friska barn. Samtidigt vill vi desarmera ’barnbomben’ i tredje världen. Till och med den rasbiologiska historiesynen tycks fortleva.” (s. 132).

Jag ber och hoppas att människan kommer att använda sig av gentekniken för positiva ändamål och inte för ekonomiska eller politiska.

Lund 2021 09 04

[#SMSBilal] – [#islamSE] – [#bilalSE] – [#90sekunder]

Print Friendly, PDF & Email