Han kom till er för att lära er er religion

Med ’Umar – må Gud vara nöjd med honom – som källa att han sade:

Vi satt tillsammans med Guds budbärare – över honom vare frid – en dag, då en man med snövita kläder och kolsvart hår kom till oss. Inga spår av resande kunde skönjas hos honom men ingen av oss kände honom. Han kom fram och satte sig ner hos profeten – över honom vare frid – med sina knän mot hans knän och lade sina handflator på ovansidan av hans lår och så sade han: ”O Muhammed, berätta för mig om Islâm.

Så Guds budbärare – över honom vare frid – svarade: ”Islam är att du vittnar om att det inte finns någon gudom [som äger rätten att dyrkas] förutom Gud, och att Muhammed är Hans sändebud; att du förrättar bönen; att du betalar allmoseskatten; att du fastar under Ramadan, och; att du utför vallfärden till huset [Ka’ba i Mecka] om du har möjlighet att utföra den.

Han svarade: ”Du har sagt sanningen.

Vi förvånades över att han ställde en fråga och sedan sade att han (profeten) sagt sanningen. Han frågade igen: ”Berätta för mig om îmân.

Profeten svarade: ”Det är att du tror på Gud, på Hans änglar, Hans böcker, Hans budbärare, på den yttersta dagen och på det förutbestämda – det goda såväl som det onda i det.

Han svarade: ”Du har sagt sanningen.” Och han sade: ”Berätta för mig om ihsân.

Han – över honom vare frid svarade, ”Det är att du dyrkar Gud som om du såg Honom, och även om du inte ser Honom så ser Han sannerligen dig.”

Han bad igen: ”Berätta för mig om domedagen!

Profeten svarade: ”Den som tillfrågas om det vet inte mer än den som frågar.

Han sade då: ”Berätta då för mig om dess tecken.

Profeten svarade: ”Att slavflickan föder sin egen härskarinna; och att du kommer att se barfota, oklädda och utblottade fåraherdar tävla om att bygga höga byggnader.”

Umar [fortsatte sin berättelse och] sade, ”Och så gick han sin väg och vi stannade kvar en stund. Då frågade [profeten]: O Umar, vet du vem frågeställaren var?’”

Jag svarade: ”Allâh och hans profet vet bäst.”

Han – över honom vare frid sade, ”Det var Gabriel, han kom till er för att lära er er religion.” [1]Sahîh Muslim

Lund 2021 08 23

Print Friendly, PDF & Email

Fotnoter:

Fotnoter:
1 Sahîh Muslim