Är alla muslimer fundamentalister i sin Korantolkning?

Fundamentalist!
Vad är en 
fundamentalist egentligen?

Från början var det en kristen term som stod för ortodoxi och renlevnad. Medan den nu mer har kommit att användas om muslimer då de passar in i våra västliga fördomar. När en muslim gör nåt dumt, som att spränga bussar i det ockuperade Palestina eller andra terrordåd, då kallas de för fundamentalister…

Men då de gör något bra, som att starta ett eget framgångsrikt företag i någon svensk stad eller liknande då anses det vara helt andra faktorer som ligger bakom dennes framgång.

Detta antyder alltså att ortodox (renlärig) islam skulle vara en tro för terrorister och andra globalt missanpassade människor.

Det finns, som antytts ovan en rad olika ”sorters” muslimer dels i olika hög grad av tro, men också i olika religiösa inriktningar, allt från mystiska sekter till renläriga reformrörelser, från kommunist-influerade till kapitalistinfluerade grupper och organisationer osv.

Gemensamt för dessa är att de baserar sina handlingar och åsikter på vad de förstår att Gud säger i Koranen.

Alla muslimer som ärligt söker sanningen i Koranen och strävar efter att på bästa sätt lära sig förstå och implementera Guds vilja i sina liv – de är fundamentalister!

Det är bara uttrycket för detta som varierar. Om nu sedan alla uttryck för detta kan räknas som korrekt uttryck för Islam är en annan fråga som går utanför ramarna för den här texten.

För mig – som också är fundamentalist, typ, – innebär Islam ett system av kärlek och respekt, ett medel att finna harmoni i sitt liv med Gud, med sig själv med sin omgivning osv.
Lund 27 07 2021
Print Friendly, PDF & Email