Sayyidu al-istighfar

I översättning från arabiska och engelska av Bilal.se

Med Shaddad ibn Aws – må Gud vara nöjd med honom – som källa att profeten – må Guds frid och välsignelser vara över honom – sade: Den bästa av böner om förlåtelse är:

Allahumma! Anta rabbî, lâ ilâha illa Anta, khalaqtani, wa anâ cabduKa.
Wa anâ calâ cahdiKa wa wacdiKa mâ istitactu
Acûdhu bi-Ka min sharri mâ sanactu
Abû’ laKa bi-nicmatiKa calayy
wa abû’ bi-dhanbi.
Fa-ghfirlî, fa innahu lâ yaghfiru dhunûba illa Anta


Oh Gud! Du är min Herre, det finns ingen gudom förutom Du,
Du har skapat mig och jag är din tjänare.
Jag söker min tillflykt hos dig undan det onda i mina handlingar,
Jag erkänner inför dig Dina gåvor över mig, och jag erkänner mina övertramp,
Så förlåt mig, Det finns inte någon som förlåter övertramp förutom Du.


Och profeten – må Guds frid och välsignelser vara över honom – tillade, ”Den som läser upp detta med full tro på det under dagen och dör innan kvällen kommer att vara bland paradisets folk, och den som säger detta med full tro på det under natten och dör innan morgonen, kommer att vara bland paradisets folk”.

Källa:
Sahîh al-Bukhârî, vol 8, bok 75, nr 318
Lund 2021 08 25
Print Friendly, PDF & Email
Kategorier: Åminnelse