Fråga:
Vilken är skapelsens första förpliktelse?


Svara: 
De skapade varelsernas första förpliktelse är den första sak som de kallas till. Profeten – över honom vare Allahs frid och välsignelser – förklarade för Mu’adh ibn Jabal [Må Allah vara nöjd med honom] när hans sände honom till Jemen:

”Sannerligen är du på väg till Skriftens folk, så det första du skall kalla dem till är att de vittnar om att det inte finns någon gud utom Allah och att Muhammad är Hans Sändebud…” [1] [al-Bukhari 1458 och 1496]

Den första förpliktelsen tjänaren har är att han skall dyrka enbart Allah samt vittnesbörden om att Muhammad är Hans sändebud.

Genom att endast rikta sin dyrkan mot Allah och vittna om att Hans sändebud förmedlade islam, renar tjänaren sina intentioner och definierar sin lydnad av Muhammeds läror – vilka båda är villkor för att ens dyrkan skall accepteras.

Detta är då den första skyldigheten för tjänaren, att han enbart dyrkar Allah och vittnar om alla Hans sändebud som har kommit med samma budskap.

Att vittna om att det inte finns någon gud utom Allah täcker tron på tawhid i dess helhet.


Författare:            Muhammad bin Sālih al-'Uthaymīn 
Källa: Fiqh al'Ibādāt – fråga 4, sida 18
Print Friendly, PDF & Email

Fotnoter:

Fotnoter:
1 [al-Bukhari 1458 och 1496]