I sammanställning av Bilal.se
Salat Duha

Abû Hurayra berättade: ”Min vän [profeten (över honom vare frid)] rådde mig till tre saker – som jag inte kommer att överge så länge jag lever: att fasta tre dagar varje månad, att utföra salât ad-dohâ och be witr innan jag somnar.” [1] Sahih Bukhari [abbrev.] nr 617

Salât ad-duhâ, som också kallas ishrâq, är en frivillig bön (nawafil) som profeten (över honom vare frid och välsignelser) brukade be under förmiddagen – duhâ betyder just förmiddag.

Tiden för bönen infaller ca 45 minuter efter soluppgången och går ut ungefär 45 minuter innan middagsbönen (salât al-dhuhr). Man kan be två till åtta bönecykler, raka’at. Enligt ’Â’isha (ra), profetens hustru, brukade profeten (över honom vare frid och välsignelser) be fyra raka’at, men ibland fler så många han ville (se Sahih Muslim nr 1549/1550). Man ber två raka’at åt gången och avslutar varje par med, taslim, fridshälsningen.

Källor:
Muhammed Muhsin Khan [transl.], Sahih Bukhâri [abbreviated], Maktaba Dar-us-Salam, Riyadh 1994
Abdul Hamîd Siddîqî [transl.], Sahih Muslim, Kitâb Bhavan, New Dheli 1995
Hasan Arikan, A Concise Fiqh, containing Islamic Teachings with an illustrated Prayer Guide, Fazilet Publishing 1996 ISTANBUL
Lund 2021 08 24
Print Friendly, PDF & Email

Fotnoter:

Fotnoter:
1 Sahih Bukhari [abbrev.] nr 617