Och om att såra eller smäda muslimer
Imam Dhahabi ( az-Zahabi )

Om skvallerbyttan som rör upp fiendskap mellan människor

Gud, den Högste säger:

Och lyssna inte till den som är färdig att svära på allt, och springer med skvaller och illvilligt förtal. [1] [Koranen, Kapitel 68 al-Qalam [Pennan] vers:10-11]

Och profeten – må Guds frid och välsignelser vara över honom – sade:

Han som rör upp fiendskap mellan människor genom att citera deras ord för varandra kommer inte att komma in i paradiset. [2] [al-Bukhâri]

Du finner att bland de värsta människorna är den som har två ansikten, som visar det ena ansiktet för vissa och det andra ansiktet för andra. [3] [al_Bukhâri]

Berätta ingenting för mig om mina följeslagare, för jag vill kunna träffa dem utan oro i mitt hjärta. [4] [Abû Dawûd]

Om att såra eller smäda muslimer

Gud, den Högste säger:

Och de som beskyller troende män och troende kvinnor för handlingar de inte begått har gjort sig skyldiga till grovt förtal och en uppenbar synd.” [5] [Koranen, Kapitel 33 al-Ahzab [De Sammansvurna] vers:58]

Och spionera inte på varandra och tala inte illa om andra bakom deras rygg [6] [Koranen, Kapitel 49 al-Hujurat [De Inre Rummen] vers:12]

Illa skall det gå för den som försöker finna fel hos [andra] och baktalar dem. [7] [Koranen, Kapitel 104 al-Humaza [Baktalaren] vers:1]

De som gärna ser att skamligt förtal sprids mot de troende har ett plågsamt straff att vänta i denna värld och i det kommande livet.” [8] [Koranen, Kapitel 24 an-Noor [Ljuset] vers:19]

Profeten – må Guds frid och välsignelser vara över honom – sade:

Muslimen är broder till [den andre] muslimen. Han förtrycker honom inte, drar sig inte från att komma honom till hjälp eller förlöjligar honom. Det är tillräckligt ont i att vara nedlåtande mot sin med-muslim. [9] [Muslim]

Vid Gud, den är inte troende. Vid Gud, den är inte troende. Vid Gud, den är inte troende.’ Någon frågade: ’Vem O Guds budbärare?’ Och han svarade: ’Den vars granne inte är skyddad från hans onda uppförande.’ [10] [Bukhâri]

Någon sade: ’O Guds budbärare, den-och-den tillbringar sina nätter i bön och sina dagar i fasta, men det finns något i hennes tunga som illvilligt skadar hennes grannar.’ Han svarade: ’Det finns inget gott i henne, hon kommer att komma till elden. [11] [al-Hâkim]

Då jag togs upp i mi’raj, passerade jag en grupp människor med naglar av koppar med vilka de skrapade sina ansikten och bröst. Jag frågade: ’Vilka är de, Gabriel?’ och han sade: ’De är de som baktalade andra [lit. Som åt människors kött] och attackerade deras rykte.’ [12] [Abû Dâwud]

Ingen anklagar en annan för korruption (fasûq) eller otro (kufr), utan att den anklagelsen slår tillbaka mot honom själv om denne inte är som han sade.

*

Källa:
Al-Misri/Keller, Reliance of the traveller, Amana publ, Maryland 1994 (sidorna 684, 686-687)
Lund 2021 08 21
Print Friendly, PDF & Email

Fotnoter:

Fotnoter:
1 [Koranen, Kapitel 68 al-Qalam [Pennan] vers:10-11]
2 [al-Bukhâri]
3 [al_Bukhâri]
4 [Abû Dawûd]
5 [Koranen, Kapitel 33 al-Ahzab [De Sammansvurna] vers:58]
6 [Koranen, Kapitel 49 al-Hujurat [De Inre Rummen] vers:12]
7 [Koranen, Kapitel 104 al-Humaza [Baktalaren] vers:1]
8 [Koranen, Kapitel 24 an-Noor [Ljuset] vers:19]
9 [Muslim]
10 [Bukhâri]
11 [al-Hâkim]
12 [Abû Dâwud]