En fredagsKhotba som i grunden behandlar fastan och dess menning vilket är Gudsfruktan

Allah gäger följande om Fastan och dess plikthet i Islam:

”TROENDE! Det är en plikt för er att fasta, liksom det var en plikt för dem som levde före er – kanske skall ni frukta Allah.” [1][Koranen Kap 2 al-Baqarah {Kon} vers 183]

Om Faste månaden säger Allah:

”För att ge människorna vägledning [inleddes] i månaden Ramadan uppenbarelsen av Koranen i vilken vägledningen klargörs och en måttstock ges med vilken rätt kan mätas och skiljas från orätt. Den av er som ser månens nytändning skall fasta månaden ut. Men den som är sjuk eller [stadd] på resa [skall fasta därefter] under motsvarande antal dagar. Gud vill göra det lätt – inte tungt – för er. Håll [fastan under den föreskrivna] perioden och prisa Gud som har väglett er – kanske skall ni visa [Honom] tacksamhet.” [2] [Koranen Kap 2 al-Baqarah {Kon} vers 185]

En Khotba från Falkenberg 2014 – 07 – 11

[#SMSBilal] [#islamSE]
[#bilalSE] [#90sekunder]

Print Friendly, PDF & Email

Fotnoter:

Fotnoter:
1 [Koranen Kap 2 al-Baqarah {Kon} vers 183]
2 [Koranen Kap 2 al-Baqarah {Kon} vers 185]
Kategorier: LJUD & BILD