Välja vilka dagar man vill fasta under shawwal [1] [Den tionde månaden i det islamiska året. Under denna månad är det rekommenderat att fasta sex dagar frivillig fasta] och om de blir en skyldighet att fasta varje år?


Fråga: Är det tillåtet att välja de dagar som man vill fasta under shawwal eller är det specifika dagar som gäller? Om en muslim fastar dessa dagar, blir det då en skyldighet att fasta dem varje år?

Svar: Allahs sändebud – över honom vare Allahs frid och välsignelser – har sagt:

”Den som fastade ramadan, [2] [Den nionde månaden i det islamiska året. Under denna månaden fastar muslimer som inte är för svaga eller resande] [och] sedan följde den med sex dagar från shawwal, det skulle vara som om denne hade fastat konstant.” [3] [Imam Muslem 1164]

Dessa sex dagar är inte angivna, tvärtom kan den troende välja [vilka] dagar [som helst] under månaden. Om denne vill går det bra att fasta dem vid månadens början, under månaden, under slutet av månaden eller separat. Det finns rum för anpassning, och all lovprisan tillhör Allah.

Men om den troende skyndar sig med att fasta och fastar dem i följd under månadens början, då är det bättre eftersom man bör skynda sig till att göra det som är gott. I detta finns det dock ingen press, och all lovprisan tillhör Allah. Tvärtom finns det utrymme för anpassning .

Om man vill går det bra att fasta dem i sträck och om man vill går det bra att fasta dem separat. Fastar man dem under några år men inte under andra, då finns det ingen invändan. Detta är en frivillig dyrkan, inte en obligatorisk.


Författare: Muhammad bin Salih al-'Uthaymin
Källa: Fahd bin Nasir bin Ibrahim as-Sulaiman(1424), Fatawa Arkanul-Islam. Volym 2. Libanon: Makbtaba Dar us-Salam. 675 s. ISBN 9960-892-66-2
Print Friendly, PDF & Email

Fotnoter:

Fotnoter:
1 [Den tionde månaden i det islamiska året. Under denna månad är det rekommenderat att fasta sex dagar frivillig fasta]
2 [Den nionde månaden i det islamiska året. Under denna månaden fastar muslimer som inte är för svaga eller resande]
3 [Imam Muslem 1164]