Abu Huraira må Allah vara nöjd med honom berättade att Allahs Sändebud frid vare över honom sade: ”Tre tecken igenkänner en hycklare: Ljuger vid tal, bryter sitt löftet och sviker då man blir betrodd, även om individen skulle fasta, be och hävdar sig vara muslim” [Återberättad av Muslem]

[#SMSBilal] [#islamSE]
[#bilalSE] [#90sekunder]

Kategorier: LJUD & BILD