Bygger på fyra principer
Utdrag ur Ibn ul-Qayyims Madâridj us-Sâlikîn

”Dig dyrkar vi” [1] [Koranen al-Fâtiha 1:4]   

Bygger på fyra principer, försäkrande om vad Gud och Hans profet älskar och är nöjda med av tungans och hjärtats ord och hjärtats och lemmarnas handlingar.

Gudstjänande är därför en term som omfattar alla dessa fyra stadier. Den som förverkligar dem har också förverkligat [versen] ”Dig dyrkar vi”.

Hjärtats ord, är tron (I‘tiqâd) på det som Gud – den upphöjde – informerat om sig själv, om sina namn och attribut, sina handlingar, sina änglar och det som han lagt på sitt sändebuds tunga.

Tungans ord, är att informera om det [som Gud uppenbarat], att bjuda in till det och försvara det, att förklara falska innovationer (Bid‘ah) som går emot det, att få till stånd ihåkommandet av det och efterlevandet av dess påbud.

Hjärtats handlingar, är sådant som kärlek till Honom, tillit (Tawakkul) till Honom, att visa ånger och göra bot (Inâbah) inför Honom, att hysa fruktan för Honom och hopp till Honom, att vara uppriktig i sin religion för Honom, att ha tålamod i [efterlevandet av] hans påbud och förbud och att vara tålmodig och nöjd med det som Han bestämmer (Qadr) åt en, att hysa vänskap och fiendskap för Hans skull, att ödmjuka sig och underkasta sig i ödmjukhet (Khudû‘) inför honom; och att vara lugn med Honom och andra av dessa saker från hjärtats handlingar vilka också är förbundna med lemmarnas handlingar … och lemmarnas handlingar utan hjärtats handlingar är till liten eller ingen nytta.

Lemmarnas handlingar, är sådant som den dagliga bönen (Salâh) och Djihâd, att gå till fredagsbönen och att vara med den muslimska gemenskapen (Djamâ‘ât), att hjälpa de svaga och visa godhet mot skapelsen och annat av detta.

”Dig dyrkar vi” håller samman dessa fyra principer och bekräftar dem, och ”Dig anropar vi om hjälp” söker hjälp till det och framgång i det. Och ”led oss på den raka vägen” omfattar instruktioner om påbuden i detalj, och inspirerar till genomförandet av de två och till efterföljandet av de vägfarandes väg mot Gud med det.

al-Djawziyyah, Ibn Qayyim, Madâridj us-Sâlikîn, Dâr ul-Hadîth 2003

[#SMSBilal] [#islamSE]
[#bilalSE] [#90sekunder]

Print Friendly, PDF & Email

Fotnoter:

Fotnoter:
1 [Koranen al-Fâtiha 1:4]
Kategorier: TEOLOGI