I ALLAHS, DEN NÅDERIKES, DEN BARMHÄRTIGES NAMN

Det stora sveket

Det är märkligt att varje gång någon kritiserar Israel och vågar nämna palestiniernas lidande och judarnas lidande i samma sammanhang skallar anklagelserna om antisemitism. De som framför anklagelserna förbigår däremot palestiniernas lidande med tystnad. Hur kommer det sig? Har judarna ensamrätt på lidandet? Har palestinierna därför ingen rätt till sitt lidande?

Man säger att palestinierna begår terrordåd och därför måste kontrolleras hårt. Man säger att Israel har ett säkerhetspolitiskt läge som motiverar det våld som drabbar palestinierna. Hur är det då med palestiniernas säkerhetspolitiska situation? Skulle man kunna säga att palestiniernas säkerhetspolitiska situation motiverar det våld som drabbar israelerna? Eller har palestinierna ingen rätt att ha någon säkerhetspolitisk situation?

Båda sidor begår övervåld som drabbar civila. Likväl är det bara den ena sidan som sägs utföra terrordåd. Hur kommer det sig? Är graden våld man får använda avhängigt graden lidande man varit utsatt för genom historien? Måste palestinierna lida lite till innan Israels övervåld benämns statsterrorism?

Man säger att Israel dessutom är omgivet av fientliga arabstater vilket gör den säkerhetspolitiska situationen än mer allvarlig. Varför är Israel omgivet av fientliga arabstater? Har araber en inneboende motvilja mot judar? Nej, inte riktigt. De flesta historiker skulle nicka instämmande till påståendet att judarna genom historien har haft det förhållandevis bra på arabisk mark, åtminstone i jämförelse med hur de har behandlats av européerna.

Varför är då Israel omgivet av fientliga arabstater? Kan det bero på staten Israels tillkomst? Kan det bero på att den process som ledde fram till den var moraliskt orättfärdig? Kan det bero på att européerna då körde över araberna och svek sina löften till dem under en tid då de förra trodde att de kunde styra och ställa som de ville i världen?

Kan man hoppas att vi européer vågar gå till botten med vårt eget ansvar för situationen i Mellanöstern och slutar tjata om vem som har rätt att använda vilken typ av våld? Tyvärr lär det nog dröja eftersom västvärlden fortfarande är hyckleriets, arrogansens och den kulturella rasismens högborg.

Avslutningsvis skulle jag vilja göra ett tankeexperiment. Vi tänker oss ombytta roller. Varje israel gör vi om till palestinier och tänker oss att vi hade haft en arabisk stat där Israel finns nu. Judarna placerar vi i samma situation som palestinierna är i idag. Vi funderar ett litet ögonblick över hur USA och Europa då hade agerat. Vad tror ni?

Björn Lindsten

Lund 2021 08 30

[#SMSBilal] – [#islamSE] – [#bilalSE] – [#90sekunder]

Print Friendly, PDF & Email
Kategorier: SAMHÄLLET