En kritik av rapporten:
Sammanställd av Abu Y.

Det förnekade hatet – Antisemitism bland muslimer och araber i Sverige

* * *

Nedanstående text bygger delvis på religionshistorikern Mattias Gardells kritik av rapporten, men de åsikter som framförs nedan är helt och hållet artikelförfattarens egna.

* * *

I en artikel på DN debatt presenterar Sverker Oredsson och Michael Tossavainen en rapport om en växande antisemitism bland Sveriges muslimer och araber ”Det förnekade hatet – Antisemitism bland muslimer och araber i Sverige”. 

Denna rapport fick ett stort genomslag i Sverige. Helt okritiskt har man diskuterat rapportens slutsatser och en rad islamofobiska artiklar – för att inte säga islamhatiska – har motiverats med utgångspunkt från denna rapport, eller rättare sagt presentationen av rapporten.


Detta gäller stora tidningar som Dagens Nyheter (t ex Magnus Karavelis artikel, ”Islam är på väg att prägla Sverige, DN Debatt 26/11-2003) och Sydsvenska Dagbladet (vars ledarskribent fann presentationen så användbar i sin agitation att han, i skrivandets stund redan, hunnit använda presentationen i två ledare, ”Europa och hatet” 16/11-2003 och ”Om detta må EU berätta” 21/12-2003) såväl som mindre landsortstidningar som Hallandsposten. Ytterligare exempel kan nämnas…

En delorsak till denna spridning kan vara att presentationen av rapporten inte redogör vare sig för dess metod eller vilket material man utgått ifrån. Detta innebär att läsaren i praktiken lämnas utan möjlighet att kunna bedöma tillförlitligheten i de påståenden som görs i presentationen, vilken ju är den man hänvisar till i artiklarna.

Rapporten bygger på sekundärkällor

Om man i stället synar rapporten finner man det häpnadsväckande att Tossavainen inte alls undersökt förekomsten av antisemitiska föreställningar bland araber och muslimer. Han har inte alls talat med eller utfrågat en enda arab eller muslim.

Rapporten bygger istället på tre slags sekundärkällor:

1, Tio ickemuslimers påståenden om ämnet som vistats i invandrartäta skolor i Malmö, Göteborg och Stockholm i egenskap av läare eller föredragsållare.

2, Tre muslimska hemsidor på Internet, med hänvisningar till artiklar och gästboksinlägg.

3, Säkerhetsansvariga vid judiska församlingar och ett israeliskt statligt forum för registrering av antisemitisk verksamhet i världen.

Rapporten bygger alltså på sekundärkällor, i det här fallet inte på mer än kvalificerat skvaller.

De enda ”muslimer” som verkligen tas upp i rapporten är de tre hemsidorna på Internet. Hur pass representativa dessa hemsidor är för muslimerna i Sverige är i rapporten oklart. Man återger heller inget substantiellt om vem eller vilka som står bakom hemsidorna. Inte heller redovisar man hur mycket av materialet på dessa hemsidor som handlar om annat än dessa saker. 

Den första av dessa hemsidorDarulhadith.com har mycket riktigt en artikel som blivit anmäld för hets mot folkgrupp. Det är en lokal politiker i Malmö som på detta sätt valt att profilera sig för sina väljare inför valet. Dock har vare sig hemsidan eller artikeln blivit fälld för hets mot folkgrupp och det enda som hänt är att Darulhadith.coms webbansvarige lagt ut en kommentar och en förklaring till artikeln på hemsidan. 

Den andra hemsidanislamiska.org drivs av två privatpersoner i Malmö-lund området. Den artikel man hänvisar till i rapporten som varande antisemitisk handlar om det opassande i att tillskriva en av Guds profeter, Kung David, en rad nedsättande egenskaper och epitet. Man har medvetet, eller av okunskap, missförstått artikeln till att kritisera profeten David vilken i själva verket också är en profet inom islam och därför inte kan kritiseras av muslimer. Deras gästbok har de ansvariga stängt ner själva då de ansåg att den missbrukades för att föra fram stötande åsikter och idéer. Islamiska.org var för övrigt den enda av de tre sidorna som hade en gästbok.

Den tredje hemsidanIslamiskaforum.org (vilken man konsekvent stavat om vartannat som islamiskaforum.com) och var utformad helt och hållet som ett diskussionsforum är sedan länge nerlagt och domänadressen är helt tom.

Inget av detta nämns i rapporten vilket tyder på att författarna inte alls har varit intresserade av att ge en rätt visande bild av vare sig det som de valt att undersöka, dvs antisemitismen bland araber och muslimer, eller det material som de stödjer sig på.

Ett annat än mer upprörande faktum är att de är medvetna om de allvarliga bristerna i sitt källmaterial. De säger att studiens resultat inte kan säga något med bestämdhet om omfattningen av antisemitism bland araber och muslimer i Sverige. Men samtidigt hävdar de i samma rapport att ”resultaten av undersökningen är … entydiga och illvarslande”.

Populism och konspirationsteorier

Däremot bereder man plats i rapporten för lika populistiska som hysteriskt konspirationsteoretiska uppfattningar om att det växande ”judehatet” bland landets araber och muslimer ”förtigs, urskuldas eller rent av förnekas i medier av det politiska, akademiska och intellektuella etablissemanget”.

En snabb blick över landets ledare och debattartiklar visar på att det knappast finns någon vilja till förtigande och förnekande i medierna, snarare tvärtom, med tanke på att landets ledarskribenter så lätt ger upp sin journalistiska integritet och återger rapportens resultat utan att för en sekund stanna upp för att kontrollera rapportens trovärdighet.

Ytterligare en snabb blick i även de mest grundläggande metodböcker som behandlar uppsatsskrivning och forskarrapporter visar på varför landets akademiska och intellektuella elit inte sällat sig till den islamofobiska mobben:
Det går nämligen inte att få de resultaten ur det materialet som rapportens författare fått fram utan att man ger avkall på de korrekta vetenskapliga metoderna. För om det hade gått att få fram de resultaten genom at använda sig av primärkällor, dvs muslimer och araber, så hade författarna inte behövt förkasta dem till förmån för sekundärkällor som säkert skulle komma att ge den information som skulle leda fram till det önskade resultatet.

Avslut och summering

Så för att avsluta och summera. Rapporten om antisemitism bland araber och muslimer i Sverige som påstår sig kunna visa ”entydiga och illavarslande” resultat kring det förmodade ”judehatet”, bygger inte på intervjuer eller frågor ställda direkt till muslimer och araber, utan på sekundärkällor, i det här fallet på hörsägen och fikarumsprat med lärare och föredragshållare som har vistats i invandrartäta skolor, tre hemsidor på Internet var representativitet inte utreds alls samt en handfull säkerhetsansvariga vid judiska församlingar och ett israeliskt statligt organ för registrerande av antisemitisk verksamhet.

Slutsatsen blir alltså följande: Vi som älskar sanningen även om den skulle gå emot oss eller de som står oss nära får vänta ytterligare på en rapport som på ett ärligt och rättvist sätt behandlar ämnet. Förmodligen blir väntan ännu länge på en mediedebatt som är fri från rasism, fördomar och ideologiskt rävspel. Fast när de väl kommer kan det vara försent…

* * *

Källor och vidare läsning:
Svenska komitten mot antisemitism,
http://www.skma.se/
Ladda ner Rapporten, Det förnekade hatet - Antisemitism bland muslimer och araber i Sverige, och läs själv vad som står i den. [ http://www.skma.se/ ]

Kritik av rapporten:
Gardell, Mattias, Falska fakta om Islam, DN Kultur 12/12-2003
[http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=1058&a=213627]

Rapportförfattarna visar en märklig sida av sig själva i ett svar, svindlande nära personangrepp, mot Mattias Gardell, en text av "Rätta in dig i ledet, annars…" - karaktär:

Oredsson, Tossavainen, Bortförklara inte antisemitismen, Dn Kultur 20/12-2003 [http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=1058&a=216889]

Och Mattias Gardell manar till saklighet i sin kommentar:

Gardell, Mattias, Låt oss vara sakliga, DN Kultur 21/12-2003
[http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=1058&a=216875]

Vidare läsning, exempel på rapportens användning i hets mot
muslimer:

Per T Ohlson, Om detta må EU berätta, Sydsvenskan, 21/12-2003
[http://w1.sydsvenskan.se/Article.jsp?article=10069739]

Per T Ohlson, Europa och hatet, Sydsvenskan, 16/11-2003
[http://w1.sydsvenskan.se/Article.jsp?article=10065793]

Magnus Karaveli, Islam är på väg att prägla Sverige, DN Debatt 26/11-2003
[http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=572&a=207660]

Kritik och kommentarer av Karavelis artikel ovan:
Linder, Lars, De paranoida har alltid fel, DN Kultur 26/11-2003
[http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=1058&a=208610]

Nils Funcke, Att bli salig på sin egen fason, DN Ledare, 27/11 2003
http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=577&a=208080
Print Friendly, PDF & Email
Kategorier: SAMHÄLLET