Abu Dhar al-Ghafari må Allah vara nöjd med honom berättade att Profeten Muhammad Allahs frid och välsignelser vare över honom berättade att Allah den Allsmäktige sade:

”O Mina tjänare! Jag har förbjudit Mig Själv att vara orättvis och Jag har gjort det förbjudet bland er, så behandla inte varandra orättvist.

O Mina tjänare! Alla är ni vilseledda utom de Jag vägleder, be Mig om vägledning, så skall Jag vägleda er.

O Mina tjänare! Alla är ni hungriga, utom de Jag ger mat, be Mig om föda, så skall Jag ge er mat.

O Mina tjänare! Alla är ni nakna utom de Jag klär, be mig om kläder, så skall Jag klä er.

O Mina tjänare! Ni begår synder dagtid liksom nattetid, och Jag är Den som förlåter alla typer av synder, be Mig om förlåtelse, så skall Jag förlåta er.

O Mina tjänare! Ni kommer aldrig att uppnå en position där ni kan skada Mig, inte heller kommer ni att uppnå en position där ni kan tillföra Mig nytta.

O Mina tjänare! Om alla, från den första till den sista av människan och JINN, skulle vara lika gudfruktiga som den mest gudfruktige av er skulle det inte tillföra något till Mitt Rike.

O Mina tjänare! Om alla, från den första till den sista av människan och JINN, skulle vara lika ond som den mest ondskefullaste av er skulle det inte minska något i Mitt Rike.

O Mina tjänare! Om alla från den första till den sista av människan och JINN, skulle samlas på en plats och sedan ber Mig om något, skall Jag ge var och än vad de begär, detta skulle inte minska något utav det Jag har, utom det som nålen minskar från havsvattnet då den doppas i det.

O Mina tjänare! Sannerligen samlar Jag era handlingar åt er, sedan kommer Jag att återge de till er, låt den som finner gott prisa Allah, och den som finner annat än det har bara sig själv att skylla på”

(Återberättad av Imam Muslem)

[#SMSBilal] [#islamSE]
[#bilalSE] [#90sekunder]

Print Friendly, PDF & Email
Kategorier: LJUD & BILD