Tron på Allah och rätt Aqidah är det vi måste sträva efter att följa, med fel Aqidah kommer vi inte att uppnå den rätta positionen i Det Nästkommande, #SMSBilal går igenom o påminner oss om det.

Kategorier: LJUD & BILD