I ALLAHS, DEN NÅDERIKES, DEN BARMHÄRTIGES NAMN

Muhammad
Salla Allah alihe Wa Sallam

Varför borde vi studera detta ämne?

Genom att studera profetens historia så kan man lära sig följande:

 • Definitionen av Sunnah och skillnaden mellan Sunnah och Hadîth.
 • Relationen mellan Sunnah och gudomlig uppenbarelse.
 • Vilka typer av uppenbarelser
 • Skillnaden mellan Sunnah och koranen.
 • Ställningen av Sunnah i den islamiska lagen och skyldigheten att Budbäraren (Guds frid och välsignelse vara över honom) skulle lydas.
 • Definitionen av följeslagare och deras integritet.
 • Metodiken av följeslagarna i överförande av hadîth.
 • Ståndpunkten av efterträdande mot hadîth.
 • Hur Sunnah är autentisk.
 • Metodiken av dem lärda i studerandet av Sunnah.
 • Vetenskaplig kritik av hadîth återberättare.
 • Nedskrivandet av hadîtherna och de mest viktiga hadîth kompilationer.
 • Metodläran av dem lärda i hadîth kritiken.

En generell definition av Sunnah:

Sunnah, enligt hadîthlärda, är allt det som har varit besläktad från budbärare (Guds frid och välsignelse vara över honom) och från hans förklaringar, händelser, tysta medgivande, personlighet, fysisk beskrivning, eller biografi. Det har inget betydelse om informationen förhåller sig eller hänvisar till någonting innan hans profetiska förpliktelse, eller efter.

Förklaringen av denna definition:

Påståenden av profeten (Guds frid och välsignelse vara över honom) inkluderar allting Profeten sade för olika orsaker på olika tillfällen. Till exempel, sade han: “Sannerligen alla handlingar är av avsikter, och varje person kommer att bara ha vad han/hon avsåg.”

Händelserna av profeten (Guds frid och välsignelse vara över honom) inkluderar allting som profeten gjorde vilket var återberättad till oss via hans följeslagare. Detta inkluderar hur han gjorde tvagningen, hur han utförde hans böner, och hur han gjorde pilgrimsfärden (Hajj).
Tyst medgivande av profeten (Guds frid och välsignelse vara över honom) inkluderar allting som hans följeslagare sade eller gjorde som han antingen visade sin acceptans mot eller åtminstone inte nekade till.

Vad som helst som hade hans underförstådd eller godkännande av profeten (Guds frid och välsignelse vara över honom) är så giltig som vad som helst som han sa eller gjorde sig själv.

Ett exempel på detta är godkännandet som var avgiven till följeslagare när de använde deras gottfinnande i avgörande när de skulle be under slaget av Banî QurayDah. Allahs budbärare (Guds frid och välsignelse vara över honom) hade sagt till dem: “Ingen av er borde utföra eftermiddag bön tills ni anländer vid Banî QurayDah.” Följeslagarena anlände inte Banî QurayDah förrän efter solnedgången.

Några av dem tog profetens ord bokstavligen och sköt upp eftermiddags bön, och sade: “Vi kommer inte att utföra bönen förrän vi är där.” Andra uppfattade det som att profeten (Guds frid och välsignelse vara över honom) ville bara indikera för dem att de borde skynda på deras resa, så de stoppade och bad eftermiddags bön i tid. Profeten (Guds frid och välsignelse vara över honom) hörde om vad de två grupperna hade beslutat, utan att kritisera någon av dem.

Vad angår profetens personlighet, så skulle detta inkludera följande påstående av `A’ishah (må Allah vara nöjd med henne): “Allahs budbärare (Guds frid och välsignelse vara över honom) var aldrig oanständig eller ohyfsad, eller var han högt på salutorg. Han skulle aldrig svara till missbruk av andra med missnöje av hans egen. Istället, var han tolerant och förlåtande.”

Fysisk beskrivning av profeten är funnen i förklaringen som är återberättad av Ana´s (Må Gud vara nöjd med honom): “Allahs Budbärare (Guds frid och välsignelse vara över honom) var varken alltför lång eller för kort. Han var varken synnerligen vit eller svart. Hans hår var varken omåttligt lockig eller stripigt hår.”

Lund 2021 09 11

[#SMSBilal] – [#islamSE] – [#bilalSE] – [#90sekunder]

Print Friendly, PDF & Email
Kategorier: AS-SUNNAH