(al-Shaytân al-Mâkir)

Djävulen är sannerligen människans svurne fiende! [Koranen Josef 12:5]

TROENDE! Följ inte i Djävulens spår! Djävulen uppmanar den som följer i hans spår [att begå] skamlösa handlingar och det som strider mot rimlighet och förnuft.  [Koranen Ljus 24:21 ]

Den som väljer Djävulen till beskyddare i Guds ställe har gjort en uppenbar förlust.  [Koranen Kvinnor 4:119]

Felaktig bild

Många människor har idag en alltför felaktig bild av hur Djävulen ser ut och hur han går till väga för att vilseleda människan. Denna felaktiga bild har uppstått pågrund av för lite kunskap (ibland ingen alls) och en oriktig beskrivning av Djävulens karaktär. De flesta människor har matats med bilden av Djävulen som en människoliknande figur med ben som en bock och en hud av eldröd färg.

En Djävul med två spetsiga horn som sticker ut ur pannan och en kraftig svans med en spetsig ände. Hans ansikte utstrålar ondska och hans blick är fylld av hat. I hans ena hand har han en högaffel som han ilsket viftar omkring med. I denna skepnad tror människan att han uppenbarar sig för att lura dem begå ondskefulla och orättfärdiga handlingar.

Men om sanningen ska fram så är Djävulen mycket listigare än så. Faktum är att han är så listig att han själv har skapat denna oriktiga bild och sedan matat människan med den. Allt detta har han gjort för att vi inte ska kunna upptäcka honom och därmed inte kunna hålla oss borta från att falla in hans onda planer. Detta betyder inte att Djävulen håller sig borta från oss. Tvärtom vill han hålla sig så nära människan som möjligt genom att viska onda idéer och fantasier i hjärtat på varje människa.

Och jag (Djävulen) skall ansätta dem framifrån och bakifrån, från höger och från vänster…  [Koranen Urskillningen 7:17]

Din främsta fiende

En sann muslim vet att Djävulen är hans främsta fiende och en fiende som använder sig av alla möjliga metoder för att vilseleda människan till helvetets eviga lågor. Gud lär muslimerna i Koranen att Djävulen är en fiende och att man måste behandla honom som en fiende. I den Heliga Skriften, Koranen, kan man läsa följande om Djävulens fientlighet mot människan:

Djävulen är er fiende; behandla honom därför som en fiende! När han kallar sina anhängare är det hans enda avsikt att [förmå dem att slå in på] vägen som leder rätt in i den flammande Elden. [Koranen Himlarnas och jordens skapare 35:6]

…följ inte i Djävulens spår; han är sannerligen er svurne fiende. Han uppmanar er [att begå] onda och skamlösa handlingar…  [Koranen Kon 2:168-169]

Det är ytterst viktigt att man lär sig de olika metoder som Djävulen använder för att vilseleda människan till fördärv. För om man känner till dem så kan man lättare motarbeta honom och inte bli bedragen. De metoder han använder sig av är ytterst sofistikerade och är därmed mycket svåra att upptäcka och försvara sig mot. I de följande kapitlen kommer några av Djävulens olika knep att tas upp, punkt för punkt, för att du ska lära dig dem och inte bli vilseled.

Illusioner

Illusioner är bland Djävulens främsta vapen i kampen om mänsklighetens undergång. Han är tvungen att dölja sina onda planer i ett ljus som är behagligt för människan. För om Djävulen hade erbjudit människan det onda i sin sanna skepnad hade inte många människor accepterat det. Därför målar han sin ondska i de mest färglada färger. Om detta kan vi läsa i Koranen:

…lovar jag [Djävulen] att [för människorna] utmåla [det onda] på jorden i de mest förföriska färger och att leda dem alla till synd.  [Koranen Al-Hidjr 15:39]

Och Djävulen, som visade dem deras [onda] handlingar i ett fördelaktigt ljus.  [Koranen Krigsbyte 8:48]

För att illustrera detta kan vi ta exemplet med narkotika. Det är inte så många som skulle vilja skjuta in heroin med en spruta i armen, men många ungdomar ser inte faran i de glada LSD-tabletter, som är utformade i trendiga och fräscha frimärken. Detta är en av Djävulens ”tydliga” illusioner.

Ett annat exempel är ”ideal kvinnan”, som visas upp för unga tjejer på reklamskyltar, tjejtidningar (herrtidningar för den delen också), modevisningar, etc. Hon har den ”perfekta” kroppen och ett fast arbete som kräver tid och energi. Samtidigt har hon sin man hemma med deras gemensamma små barn. Detta är samhällets förebild för unga tjejer på hur en framgångsrik kvinna ser ut och fungerar.

Men låt oss titta på den vackra fasadens baksida. Tusentals unga tjejer svälter ihjäl när det finns gott om mat i kylskåpet, detta pågrund av ”ideal kvinnan”. Samhället brukar kalla detta för anorexi (självsvält). Ytterligare tusentals unga tjejer är inte nöjda med hur de ser ut, fastän alla andra ser ut som de — som helt vanliga människor. För att åtgärda detta problem, tar man till något som heter ”skönhets” operation.

Bland äldre kvinnor ser man utbrända själar som är fruktansvärt trötta på att samtidigt ta hand om ett hem och en karriär. Ibland får dessa kvinnor ge upp hemmet och en av konsekvenserna, bland många, blir att barnen får leva (uppfostras) framför TV-n och äta Felix pizza till middag. Dessa barn är ofta sådana som senare klagar på att de inte fått familjekärlek. ”Ideal kvinnan” är ännu ett av Djävulens ”tydliga” illusioner.

Om du själv sätter dig ner en liten stund och funderar över ditt liv och ditt samhälle, så kommer det inte att ta lång tid innan du hittar olika illusioner. Tänk över dessa illusioner, varför finns de där och vad kan jag göra för att inte falla för dem. För det är ett faktum, som Koranen säger, att Djävulen är den som utlovar alla dessa BEDRÄGLIGA illusioner:

…det som Djävulen lovar dem är bedrägliga illusioner. [Koranen Kvinnor 4:120]

Låt oss nu ta upp de olika knep och bedrägerier Djävulen använder sig av. Det måste understrykas att det tas upp ett få antal sådana knep. Det är upp till dig, som ansvarsfull person, att vara på din vakt och söka mer kunskap. Den största och viktigaste kunskaps källan är förstås Guds ord – Koranen och Profeten Muhammeds ord och handlingar – Sunnah.

Några av Djävulens många knep och bedrägerier.

1. Namnger det onda med det goda.

Ett sätt på vilket Djävulen lurar människan är att geondskefulla och syndiga handlingar sköna, vackra och tilltalande namn. Alla känner nog till historien om hur Djävulen lyckades lura mänsklighetens fader och moder – Adam och Eva. Han lyckades övertyga de båda att äta från frukten av trädet. Trädet som han kallade för – det eviga livets träd. För Djävulen sa till Adam:

Adam! Skall jag leda dig till det eviga livets träd och till ett rike som aldrig kommer att gå under? [Koranen TÂ HÂ 20:120]

Som vi alla känner till åt Adam och Eva från trädet och bröt därmed löftet, som de hade gett Gud, om att inte äta från den förbjudna frukten. Djävulen hade för första gången lyckats lura människan att begå en ond gärning och detta genom att kalla till något med ett förtrollande och vackert namn. I sin tolkning av Koranen ger Mohammed Knut Bernström följande kommentar till denna historia:

…Djävulen i berättelsen här ovan kallar det ”det eviga livets träd” (Shadjarat al-khuld). Eftersom Adam och Eva inte uppnådde odödlighet trots att de smakade på den förbjudna frukten, är det uppenbart att Djävulens förslag, då som alltid, var ett listigt bedrägeri.

Därmed är det ytterst viktigt att vi tänker oss för, två eller tre gånger om, innan vi bestämmer oss för att följa något som låter ”otroligt vackert”.

Låt oss titta på några fler exempel där Djävulen använder sin list och där han klär in det ondskefulla i ett förtrollande och vackert namn. Ett av dessa ”vackra” namn som han använder sig av är ordet – diskotek. Idag ses det av de flesta som samhällskultur. Det är ett faktum att dagens ungdomars fritid kretsar kring att besöka de många olika diskoteken. Vem kan tycka illa om kultur, det är ju sådant som driver vårt samhälle framåt och som människor mår bra av, tror de flesta. Men alla som är uppriktiga vet vad som försiggår på diskotek.

Det är ett ställe där man kan vara jätte full och ingen tycker att det är konstigt. Ett ställe där man kan uppträda som ett ”svin” och där ingen kommer att titta snett på dig. Det är ett ställe där du kan hitta en tjej eller kille för kvällen och nästa dag behöver du inte ta kontakt med denna personen om du så inte önskar. Detta är ett faktum utan några som helst tvivel. Ett bra exempel på hur något onyttigt för människan kallas för kulturliv. Och ett ännu bättre exempel på hur Djävulen namnger det onda med det goda.

Ett annat exempel är TV-n. Den är i högsta grad en del av kulturlivet och ett vardags liv för många. En fyrkantig sak som ser ofarlig ut och som dessutom ägs av alla. Den kan väl inte vara farlig, tänker många. Men den sänder program som varken är nyttiga eller positiva för människan, och framför den sitter hon, dag in och dag ut, alldeles passificerad. Människan matas konstant med information som hon inte kan eller har tid att granska kritiskt.

Bland annat matas hon med felaktig information om islam. Mellanösternkännaren, diplomaten och skribenten, Ingmar Karlsson, tar i sin bok, Islam och Europa – samlevnad eller konfrontation?, upp fem punkter på hur de muslimska invandrarna ska känna samhörighet i det nya landet. En av dessa fem punkter lyder som följer:

Även media måste därför rätta till den stereotypa och onyanserade bild som nu förmedlas av islam. (s. 175)

Det är dags att titta lite närmare på ens TV-vanor och försöka skära ner på det.

2. Får människan att tro att hon gör det rätta och goda.

För att Djävulen skall hålla sina offer i ett järngrepp, inbillar han sitt offer att tro att denne gör det som är rätt och gott. Men sanningen är att dessa offer egentligen sprider oordning och förstörelse utan att inse det. Därför är det mycket sällan man hör dessa skyldig offer komma fram och säga att de har begått fel. Nej, de ”tror” sig göra det rätta. Gud beskriver dessa personer i Koranen på följande sätt:

Och när de manas att inte störa ordningen och sprida sedefördärv på jorden, svarar de: ”Vi vill bara förbättra och ställa till rätta.” Nej, det är de som stör ordningen och sprider sedefördärv men det inser de inte. [Koranen Kon 2:11]

Låt oss ta ett exempel bland många, varför inte USA:s utrikespolitik? Förenta Staterna gick med i andra världskriget och hävdade, som man sa, att man ”ville bara förbättra och ställa till rätta”. Man skulle bekämpa Japan, sa man, eftersom de var allierade med Tyskland. Man skulle bekämpa ondskan på jorden för mänsklighetens frihet. Men vad gjorde USA när Japan var på knä? Jo, man släppte två atombomber över Hiroshima och Nagasaki. Över en stad bebodd av helt oskyldiga barn, kvinnor och äldre. Vad hade de med kriget att göra? Ingenting! Nej, det är USA som stör ordningen och sprider sedefördärv men det inser de inte. Vi kan ställa oss precis samma fråga som William Blum, nämligen:

När kommer USA att ge Japan en ursäkt för att ha smulat sönder Hiroshima och Nagasaki, vilket gjordes efter att Japan var redo att ge upp?

Ett annat exempel är Rysslands invasion i Tjetjenien. Denna invasion rättfärdigades som en jakt på banditerna (gerillan). – Vi vill rensa Tjetjenien från kriminella, sade generalerna. Men under denna kampanj sprängdes folks hem i luften och civila fick söka sin tillflykt och beskydd i övergivna tågvagnar. Civilbefolkningen fick leva utan mat, ingen värme och ingen trygghet. Faktum är att ryssarna inte alls brydde sig om tjetjenerna, de var endast ute efter den kaukasiska oljan. Nej, det är Ryssland som stör ordningen och sprider sedefördärv men det inser de inte.

3. Förvanskar Guds skapelse.

För kommentar om följande koranvers:

…och jag skall befalla dem att förvanska [och fördärva] Guds skapelse. [Kvinnor 4:119]

…var vänlig och läs följande artikel ”Genteknik”.

4. Framkallar fiendskap och hat mellan människor genom rusdrycker och spel.

En annan metod som Djävulen använder för att vilseleda människor, är genom rusdrycker och spel om pengar. Dessa är intimt sammanbundna. Man kallar lotto, tips, trisslotter, och elektroniska spelmaskiner för ”nöjen”. Ännu en ”tydlig” illusion. Det har inget med nöje att göra, för när du står framför den enarmade banditen och söker din lycka så växer någon annan persons förmögenhet. Och så länge någon gör sig en förtjänst på dina ”nöjes” pengar så kan det aldrig vara ett sant nöje. Det är kanske inte så konstigt att folk kallar den just för den enarmade banditen.

I Expressen, lördagen den 25 April, 1998 kunde man läsa en stor artikel om spelmissbruk. För att visa den intima samhörigheten och likheterna mellan spel och alkohol (rusdryck), citerar journalisten, föreståndaren för Kolmårdens behandlingshem för spelmissbrukare, Roger Thörn på följande sätt:

Och deras spelsug är lika starkt som alkoholistens sug efter sprit. Det är verkligt starka känslor som verkar.

Det är kanske inte så konstigt att vi kan läsa i Koranen att dessa två, spel och rusdrycker, nämns tillsammans i samma vers:

Djävulen vill med hjälp av rusdrycker och spel om pengar framkalla fiendskap och hat mellan er… [Koranen Den himmelska måltiden 5:91]

I tidningsartikeln kan man ytterligare läsa att spelmissbruket ökar dramatiskt och sjunker samtidigt i åldrarna. Det konstateras att minst 100.000 svenskar är spelberoende och ca 30.000 av dessa är svårt handikappade av sitt spelbegär. För att kunna hantera sitt spelberonde är det många som begår brott för att kunna satsa ytterligare pengar. Och plötsligt har man hamnat i en ond cirkel som man inte kan ta sig ur. Tidningsartikeln avslutas med följande mening:

I helgen lägger svenskarna ytterligare 430 miljoner kronor i spelpotten.

Hur skyddar du dig från Djävulen?

Gud har inte bara beskrivit hur Djävulens karaktär är och hur han försöker lura människan, utan i Koranen finns även klara beskrivningar på hur man kan motstå och bekämpa honom. Att alltid ha Gud i åminnelse är ett bra vapen för att bekämpa Djävulen. Genom att reflektera över de olika historierna i Koranen och bl.a. de ovannämnda exemplen kan man alltid värja sig mot Djävulens onda ingivelser. Gud säger i sin Heliga Skrift:

När de som fruktar Gud besväras av onda ingivelser från Djävulen, påminner de sig Guds [förmaningar och varningar] och då får de sin klarsyn tillbaka. [Koranen Urskillningen 7:201]

Och när man känner sin vrede växa ska man vända sig till Gud och be om beskydd:

Och om Djävulen får din [vrede] att blossa upp, be då Gud beskydda dig.  [Koranen Urskillningen 7:200]

Må Gud beskydda oss från att falla i Djävulens bedrägliga illusioner. Amin!

Om jag har sagt något fel så är det från mig och Gud vet bäst!

Litteraturförteckning

Karlsson Ingmar, Islam och Europa – Samlevnad eller konfrontation, Stockholm 1994

Blum William, CIA och USA:s verkliga utrikespolitik, Göteborg 1998

Print Friendly, PDF & Email