Många människor nuförtiden har dåliga tankar om de lärde, de tycker inte att man ska ta av deras åsikter. Denna text förhoppningsvis kan underlätta för oss att få en liten inblick och förståelse av de lärdas förträfflighet.

I den heliga Koranen säger Allah följande:

‏شَهِدَ ٱللَّهُ أَنَّهُۥ لَآ إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَٱلْمَلَٓئِكَةُ وَأُو۟لُوا۟ ٱلْعِلْمِ قَآئِمًۢا بِٱلْقِسْطِ ۚ لَآ إِلَهَ إِلَّا هُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ

”ALLAH [SJÄLV] vittnar – och [så gör] änglarna och de som har kunskap – att det inte finns en annan gud än Han, Upprätthållaren av rättvisa och jämvikt; ingen annan gud finns än Han, den Allsmäktige, den Vise.” [1] [Sura al-‘Imran 3:18]

Denna vers visar överlägsenheten av kunskap (ilm) och dess människor; följande punkter kan man förstå från denna vers:

1. Allah valde människorna med kunskap (ulul-ilm) att bevittna Hans Enhet (at-Tawheed) över resten av alla Hans skapelser.

2. Allah hedrade människorna av kunskap genom att nämna deras vittnesbörd med Hans, den Högstes bevittnelse.

3. Han höjde statusen av de lärda genom att dela deras bevittnelse med änglarnas bevittnelse.

4. Denna vers visar överlägsenheten till dem som har kunskap. Allah ser till att endast de överlägsna av Hans skapelser bevittnar Hans Enhet.

Det finns en välkänd berättelse (Hadith) där Profeten Muhammad frid vare över honom säger: ”Den rättledde i varje generation kommer att föra vidare hans kunskap, han struntar i motgångar och förvrängningar av extremister, de falska anklagelserna av lögnare och de falska tolkningarna av de ignoranta.” [2] [Hadithen är klassad som sund {Hasan}]

5. Allah, Den Enda fria från alla brister, Han själv bevittnar Hans Enhet och Han är den största av alla som vittnar. Sedan valde Han från Hans skapelser änglarna och de lärda – detta är tillräckligt för att visa deras excellens.

6. Allah gjorda så att de lärda fick bevittna det största och mest förträffliga vittnesmålet och det är, ”Ingen har rätten att bli dyrkade än Allah”. Allah, den Enda fri från alla brister den Högste bevittnar inte något om det inte har ett stort betydelse och endast de stora från Allahs skapelser bevittnar detta.

7. Allah gjorde de lärdas vittnesmål till ett bevis mot dem som avslår. Detta bevisar också och betecknar Allahs Enhet (at-Tawheed).

8. Allah använde ett enda verb för att hänvisa till Hans vittnesmål, änglarnas vittnesmål och de lärdas vittnesmål. Han använde inte ett extra verb utöver deras vittnesmål; sålunda så kopplade Han deras vittnesmål med Hans. Detta visar en stark bindelse mellan deras vittnesmål och Allahs vittnesmål, så som Han själv vittnade till Hans Enhet på deras tunga och gjorde så att dem yttrade detta vittnesmål.

9. Allah, den Enda fria från alla brister, gjorde så att de lärda uppfyllde Hans rätt ”Att ingen har rätten att dyrkas utom Honnom” genom detta vittnesmål och om de uppfyllde den då har dem uppfyllt och fastställt Allahs rätt över dem. Då är detta obligatoriskt för mänskligheten att acceptera detta vittnesmål som är vägen till att nå lycka i detta liv och livet efter detta. Den som tar de lärdas vägledning och undantar denna sanning p.g.a. deras vittnesmål, då är där för de lärda en belöning jämställd med dem. Ingen vet denna belönings värde än Allah.

Imam lbn Qayyim al-jawziyyah, Rahimahu Allah (d.75 I H) Må Allah vara nådig med honom.

Lund den 31 juli 2021
Print Friendly, PDF & Email

Fotnoter:

Fotnoter:
1 [Sura al-‘Imran 3:18]
2 [Hadithen är klassad som sund {Hasan}]