Guds namn och attribut ar-Rabb | Herren

av Nasir as-Sa’di Ar-Rabb är den som har omsorg om och upprätthåller alla sina tjänare genom att reglera och överse alla deras förehavanden och Han skänker dem alla slag av gåvor och välsignelser. Mer specifikt är Han Den som har omsorg om och upprätthåller Sina uppriktiga vänner genom att korrigera Läs mer…

Guds namn och attribut al-Malik | Konungen

av Nasir as-Sa’di Al-Malik – Konungen,  al-Mâlik – Mästaren eller Ägaren, alladhî lahul-mulk – Den till vilken allt herravälde hör till. Han beskrivs med egenskapen av mästare och ägare. Dessa attribut beskriver Hans grandeur, ära och majestät, Hans allsmäktighet, Hans styrande och reglerande av alla händelser. Han är den som Läs mer…

De autentiska tros principerna

En översättning av Shaykh bin Bâzs bok[The authentic creed]  BILALs.SEs kommentar:Texten är en översättning från engelska till svenska av Shaykh bin Bâz text ”The authentic creed”, translitterationen är i princip så som den görs i ursprungstexten och skiljer sig därför en del från normen på www.bilal.se, koranverserna är i enlighet Läs mer…

Första skyldigheten som åligger människan

Fråga: Vilken är den första plikten som åligger skapelsen? Svar: Den första plikten som åligger skapelsen är det första som de har kallats till. Detta har klargjorts av profeten – över honom vare Allāhs frid och välsignelser – i hans ord till Mu’ādh ibn Jabal när han sände honom till Jemen: ”Sannerligen Läs mer…

Skillnaden mellan tungans och hjärtats vittnesmål

Fråga: Vad är skillnaden mellan vittnesmålet om tro med hjärtat och vittnesmålet om tro med tungan? Är det obligatoriskt att vittna med båda? Svar: Skillnaden mellan vittnesmålet med tungan och det med hjärtat är uppenbart därför att somliga, som hycklarna, vittnar enbart med deras tungor. Allāh säger om dem: ”När hycklarna kommer Läs mer…

Syftet med skapelsen av människosläktet

Fråga: Vilket är syftet med skapelsen av människan? Svar: I Allāhs den Nåderikes den Barmhärtiges namn. All lovprisan tillhör Allāh, Herren över allt som existerar. Och jag ber Allāh sända frid och välsignelser över profeten Muhammad, de troende i hans familj och alla hans följeslagare. Innan jag svarar på denna fråga skulle Läs mer…

Wahhabiter kallar till samma sak som salaf

Fråga: Är historien som säger att Muhammad bin ’Abdul-Wahhābs följeslagare band deras hästar i ar-Rawdah [1] ”En speciell trädgård i profetens – över honom vare Allahs frid och välsignelser – moské.”  sann? Svar: Denna historia saknar grund, faktum är att den är en lögn och en vanställning av sanningen. Det vi känner till Läs mer…

Definitionen av tawhīd och dess olika typer

Fråga: Hur definieras tawhīd [1] ”Tron på att det bara finns en Gud.” och vilka olika typer finns det? Svar: Språkligt sett är tawhīd infinitiv av verbet wahhada [dåtid] [och yuwahhidu [nutid]], det vill säga att göra något till ett. Detta uppnås inte utom genom att negera och bekräfta: Negerande av denna regel [om tawhīd] för allting utom det som kungörs Läs mer…