Skillnaden Mellan Shiiterna och Majoriteten av Muslimska lärde

Av  DR. Ali Omar INLEDNINGSHIAIDEOLOGINS BAKGRUNDDEN HELIGA KORANENSUNNAH ELLER HADITHERNA (Berättelser om Profeten)IJMA (överensstämmelse eller till hälften överensstämmer)ISLAMS TROSARTIKLAR OCH RELIGIONENS PELARESHIITERNAS IMAMATTANKEPROFETENS – frid vare över honom – FAMILJPROFETENS – frid vare över honom – FÖLJESLAGARETAQIYYA (Skyddande)M U T ‘A H – tidsbegränsat ”äktenskap”GHADEER KHUMSAMMANFATTNING INLEDNING Jag tackar Allah. Läs mer…