De lärdas förträfflighet

Många människor nuförtiden har dåliga tankar om de lärde, de tycker inte att man ska ta av deras åsikter. Denna text förhoppningsvis kan underlätta för oss att få en liten inblick och förståelse av de lärdas förträfflighet. I den heliga Koranen säger Allah följande: ‏شَهِدَ ٱللَّهُ أَنَّهُۥ لَآ إِلَهَ إِلَّا Läs mer…

ar-Rabb | Herren

Guds namn och attributar-Rabb | Herrenav Nasir as-Sa’di Ar-Rabb är den som har omsorg om och upprätthåller alla sina tjänare genom att reglera och överse alla deras förehavanden och Han skänker dem alla slag av gåvor och välsignelser. Mer specifikt är Han Den som har omsorg om och upprätthåller Sina Läs mer…

ar-Razzâq – försörjaren

Guds namn och attributar-Razzâq – försörjaren Den som ger alla Sina tjänare försörjning. Det finns inte en varelse på jorden utan att Gud ger denne en försörjning. Guds försörjande av Sina tjänare är av två slag: 1 – Den allmänna försörjningen som omfattar den rättfärdige såväl som den syndige, först som Läs mer…

Guds namn al-Malik | Konungen

av Nasir as-Sa’di Al-Malik – Konungen,  al-Mâlik – Mästaren eller Ägaren, alladhî lahul-mulk – Den till vilken allt herravälde hör till. Han beskrivs med egenskapen av mästare och ägare. Dessa attribut beskriver Hans grandeur, ära och majestät, Hans allsmäktighet, Hans styrande och reglerande av alla händelser. Han är den som Läs mer…