Att förstå Islam

I ALLAHS, DEN NÅDERIKES, DEN BARMHÄRTIGES NAMN Det är säkert svårt att läsa boken som PDF genom mobilen, du kan ladda ner den HÄR eller öppna den i ett nytt fönster, så får du omslaget över hela skärmen. Lund 2021 09 11 [#SMSBilal] – [#islamSE] – [#bilalSE] – [#90sekunder]

Kvinnan I Islam

I ALLAHS, DEN NÅDERIKES, DEN BARMHÄRTIGES NAMNKvinnan i IslamEtt specialarbete skrivet av Hassan E Innehållsförteckning Sammanfattning Förord Kunskap Förhållandet mellan mannen och kvinnan Kvinnans rättigheter – Mannens skyldigheter Mannens rättigheter – Kvinnans skyldigheter Kvinnans klädsel Giftermål Polygami (Månggifte) Skilsmässa Kvinnans roll som moder Kvinnans rätt att ärva Kvinnans rätt att Läs mer…

Om påbudet till uppriktighet

I ALLAHS, DEN NÅDERIKES, DEN BARMHÄRTIGES NAMN Om påbudet till uppriktighet och goda avsikter i alla handlingarUtdrag ur Kitâb al-adhkâr av imam an-Nawawîfrån Nawawi-träffar sommaren 2005Om påbudet till uppriktighet(ikhlâs)och till att ha goda avsikter(niyyah) i alla handlingar, yttre såväl som inre. Gud den Upphöjde sade: Men inga andra påbud gavs Läs mer…

Tron på det förutbestämda (al-qadar)

I ALLAHS, DEN NÅDERIKES, DEN BARMHÄRTIGES NAMN Muhammad bin Saleh al-UthaimînI översättning från engelskan av Bilal.se *** al-Qadar är Allâhs Förutbestämmelse av skeenden i enlighet med Hans förkunskap och vad som nödvändiggörs genom Hans visdom. Tron på al-qadar innefattar fyra delar Tron på att Allâh vet allting, både övergripande och i Läs mer…

Villkoren för La ilaha ill Allah

Villkoren för trosbekännelsenSâlih bin Fawzân bin Abdullâh al-Fawzân A) Villkoren för vittnandet om ”Lâ ilâha ill Allâh”B) Villkoren för vittnandet om att Muhammed är Guds sändebud. A) Villkoren för vittnandet om ”Lâ ilâha ill Allâh” Bekännandet ”Lâ ilâha ill Allâh” [Det finns ingen gudom förutom Gud] har sju villkor och denna Läs mer…

Om Kitâb at-Tawhîd

av Sh. Muhammad ibn Abd al-WahhâbI sammanställning av Bilal.se Kitâb at-Tawhîd som var den första bok som cAbd al-Wahhâb skrev har beskrivits bland annat med följande ord: ”This book has worked like an Atom Bomb on the centers of Shirk and the activities of Ahlul Bidcah. The Mushrikeen are shaken.” [1] Läs mer…

Kunskap om Allahs namn & attribut

sh. Abdur-Rahmân as-Sa’di De namn som förekommer i Skriften och i Sunnah, att man har ett passionerat begär efter att förstå dess betydelse och att dyrka Allâh genom dem. Det är återgivet i de två sahîh, [dvs de två mest autentiska samlingarna av profettraditioner, ahadîth, sahîh al-Bukhâri och Sahih al-Muslim] att Läs mer…

Tawhîd – Tron på en Gud

Utdrag ur en föreläsning för föreningen Svenskt Islamiskt stöd.Fritt sammanställt av Bilal.seefter ett kapitel i sh. Muhammad ibn Abd al-Wahhâbsbok Kitâb at-Tawhîd – Boken om tron på en Gud. Allâh sade: Jag har inte skapat djinner och människor annat än för att de skall dyrka mig! [1] [Koranen, Kapitel 51 adh-Dhariyat [De Som Virvlar Upp] Läs mer…